Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

 • Home
 • Kiến thức
 • Các hình thức biểu quyết tại phiên họp toàn thể của Quốc hội có những gì?

Các hình thức biểu quyết tại phiên họp toàn thể của Quốc hội có những gì?

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Trong quá trình hoạt động của Quốc hội, việc biểu quyết là một quy trình quan trọng để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, có rất nhiều hình thức biểu quyết khác nhau được áp dụng tại phiên họp toàn thể của Quốc hội. Vậy, các hình thức biểu quyết đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu để hiểu rõ hơn về quy trình quan trọng này và cách nó ảnh hưởng đến quyết định của Quốc hội.

Chia sẻ

1. Bỏ phiếu là gì?

Biểu quyết là quá trình để thể hiện sự đồng lòng hoặc không đồng lòng của cá nhân hoặc nhóm khi đưa ra quyết định về một vấn đề cụ thể bằng cách sử dụng các phương pháp như nâng tay, bỏ phiếu kín hoặc nhấn nút phương tiện điện tử.

Biểu quyết được dùng như một phương pháp để kết thúc quá trình thảo luận và đạt được một kết luận cuối cùng (thường theo nguyên tắc ít nhất phục tùng đa số) về một chủ trương hoặc biện pháp cụ thể, hoặc để lựa chọn người đại diện trong các cơ quan lãnh đạo của nhà nước, tổ chức xã hội, đoàn thể hoặc tổ chức chính trị.

Biểu quyết được sử dụng phổ biến trong nhiều tập thể, tổ chức và cơ quan để thể hiện tính dân chủ và công bằng của tập thể đó. Thông thường, quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng lòng của đa số (hơn 50% số thành viên tham gia biểu quyết đồng ý).

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt yêu cầu tỷ lệ đa số tuyệt đối (hơn 2/3 số thành viên tham gia biểu quyết đồng ý) để quyết định có hiệu lực.

2. Cuộc họp toàn thể của quốc hội diễn ra như thế nào

2.1. Cuộc họp toàn thể là gì?

Dựa trên Điều 17 Nghị quyết 71/2022/QH15 Ban hành quy định về quy trình họp của Quốc hội, có quy định về cuộc họp toàn thể của Quốc hội.

– Hội nghị toàn thể của Quốc hội bao gồm buổi họp chuẩn bị, buổi khai mạc, buổi kết thúc, lắng nghe bài giảng về dự án, bản thảo, trình bày báo cáo, các buổi thảo luận, đặt câu hỏi và biểu quyết thông qua.

– Chủ tịch Quốc hội chủ trì các buổi họp toàn thể của Quốc hội. Các Phó Chủ tịch Quốc hội điều phối buổi họp theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội.

Trong kỳ họp đầu tiên của mỗi nhiệm kỳ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội từ khóa trước sẽ đứng đầu các buổi họp toàn thể của Quốc hội cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch Quốc hội mới.

– Trước khi bắt đầu kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã tổ chức một cuộc họp trù bị để xem xét và thông qua chương trình kỳ họp Quốc hội cũng như tiến hành một số nội dung khác.

– Người đại diện cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền sẽ thuyết trình về dự án, dự thảo hoặc trình bày báo cáo trong thời gian không vượt quá 15 phút, trừ khi có quyết định của Quốc hội được ghi trong lịch trình của kỳ họp Quốc hội.

– Trường hợp người đại diện cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình dự án, dự thảo, báo cáo không thể trình bày về dự án, dự thảo, trình bày báo cáo trước Quốc hội thì những cá nhân sau được giao nhiệm vụ thuyết trình, trình bày văn bản:

 • Thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên của Chính phủ theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người đứng đầu của Chính phủ;
 • Cấp phó của người đại diện cơ quan, tổ chức, người có quyền thẩm quyền trình dự án, dự thảo, báo cáo theo sự phân công của cấp trên.
 • Các thành viên của Ban soạn thảo sẽ tạo ra dự án và dự thảo thuyết trình về dự án, theo yêu cầu của các đại biểu Quốc hội.
 • – Chỗ ngồi của các đại biểu Quốc hội trong cuộc họp toàn thể của Quốc hội được sắp xếp bởi Tổng Thư ký Quốc hội.

  2.2. Tổ chức cuộc họp
  Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Output: 2.2. Tổ chức buổi họp

  Theo quy định tại Điều 21 Nghị quyết 71/2022/QH15 Nội quy kỳ họp Quốc hội Ban hành có quy định về buổi họp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:

  – Ban chấp hành Quốc hội tổ chức cuộc họp để bàn, xem xét nội dung thuộc chương trình kỳ họp Quốc hội.

  – Các thành viên của Quốc hội, đại diện từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan sẽ được mời tham gia vào cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  – Việc triển khai cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện theo Quy định hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  3. Thứ tự đặt câu hỏi trong cuộc họp
  Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Output: 3. Thứ tự đặt câu vấn đề trong buổi họp

  Dựa trên Điều 19 của Nội quy kỳ họp Quốc hội được ban hành cùng với Nghị quyết 71/2022/QH15, có quy định sau về buổi chất vấn trong buổi họp toàn thể của Quốc hội như sau:

  Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ đảm nhiệm vai trò điều hành phiên chất vấn trong trường hợp Chủ tịch Quốc hội không có mặt, theo quy trình như sau:

  – Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội được giao trách nhiệm điều hành phiên chất vấn để đưa ra nhóm vấn đề mà đại biểu Quốc hội được yêu cầu tập trung chất vấn.

  – Đại biểu Quốc hội đăng ký truy vấn qua hệ thống điện tử.

  – Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội được giao trách nhiệm điều hành phiên chất vấn mời từng đại biểu Quốc hội chất vấn theo thứ tự đăng ký; mời người bị chất vấn trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về vấn đề thuộc trách nhiệm của mình;

  – Dựa vào nội dung và tình hình thực tế, Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội được giao trách nhiệm điều hành phiên chất vấn mời các đại biểu Quốc hội đã đăng ký phát biểu tranh luận về nội dung trả lời của người bị chất vấn; trong trường hợp có nhiều đại biểu Quốc hội đăng ký tranh luận về cùng vấn đề đang được chất vấn, đại biểu Quốc hội đã đưa ra chất vấn về vấn đề đó sẽ được ưu tiên tranh luận trước.

  – Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội có quyền yêu cầu đại biểu Quốc hội dừng chất vấn hoặc tranh luận nếu đại biểu Quốc hội chất vấn, tranh luận quá thời gian hoặc chất vấn, tranh luận không đúng nội dung; yêu cầu người bị chất vấn dừng trả lời chất vấn khi trả lời không đúng trọng tâm chất vấn của đại biểu Quốc hội hoặc quá thời gian;

  – Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội được giao trách nhiệm điều hành buổi hỏi đáp và phát biểu kết thúc buổi hỏi đáp.

  4. Các phương thức bỏ phiếu tại cuộc họp toàn thể Quốc hội

  Các loại biểu quyết tại cuộc họp toàn thể Quốc hội được quy định trong khoản 2 Điều 20 Nghị quyết 71/2022/QH15, các loại biểu quyết do Quốc hội quyết định được ghi trong lịch trình kỳ họp Quốc hội và có 3 loại biểu quyết chính.

  – Biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng công nghệ điện tử để tổ chức và quản lý quá trình biểu quyết.

  – Biểu quyết bằng bỏ phiếu ẩn danh.

  – Bỏ phiếu bằng cách nâng tay lên.

  4.1. Bỏ phiếu bằng hệ thống điện tử
  Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Đầu ra:

  Khi áp dụng phương pháp này, các đại biểu sẽ đặt thẻ Đại biểu của mình vào hệ thống điện tử trên bàn và nhấn nút tương ứng với ý kiến của mình.

  – Lợi ích:

  Đây là phương pháp tiện lợi và nhanh chóng nhất, mọi kết quả có thể được công bố ngay tức thì mà không có bất kỳ sai sót hay nhầm lẫn nào, đồng thời vẫn đảm bảo tính khách quan và trung thực.

  – Hạn chế:
  – Nhược điểm:
  – Bất lợi:
  – Khuyết điểm:
  – Điểm yếu:

  Hệ thống bỏ phiếu điện tử này cần được tu bổ, duy trì đều đặn để tránh trường hợp sai sót không đáng có do những vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra.

  4.2. Bỏ phiếu bằng cách nâng tay lên

  Các đại biểu sẽ nâng tay lên để biểu lộ quan điểm, ý kiến của mình tại các cuộc họp.

  – Lợi ích:

  Đây là phương pháp đơn giản và dễ thực hiện nhất, không yêu cầu hay đòi hỏi chuẩn bị các công cụ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

  – Hạn chế:
  Đầu vào: viết lại đoạn này bằng cách sử dụng các từ có nghĩa tương tự để có cùng ý nghĩa trong tiếng Việt.

  Với một cuộc họp thường, thường có rất nhiều người tham gia, việc ghi lại ý kiến và đếm phiếu bầu thường mất thời gian và có thể gây ra sai sót. Ngoài ra, việc sử dụng phương pháp giơ tay không đảm bảo quyền riêng tư cho người tham gia và có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của việc bầu chọn.

  4.3. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín
  Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Đầu ra: 4.3. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín
  Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Đầu ra: 4.3. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín
  Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Đầu ra: 4.3. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín
  Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Đầu ra: 4.3. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín

  Đại biểu sẽ đưa ra quan điểm của mình vào trong tờ phiếu và sau đó đặt vào trong hộp phiếu.

  – Lợi ích:

  Đây là phương pháp bảo mật tối đa khi mà tất cả mọi người đều đưa ra tờ phiếu có giá trị như nhau nhưng không ai có thể biết được ý kiến thực sự của người khác là gì. Điều này giúp các đại biểu đảm bảo được quyền riêng tư và tự do trong việc đưa ra ý kiến.

  – Hạn chế:
  – Nhược điểm:
  – Bất lợi:
  – Khuyết điểm:
  – Điểm yếu:

  Tương tự như việc giơ tay, khi có nhiều người tham gia cuộc họp, việc mỗi người phải đi đến hòm phiếu và quá trình kiểm phiếu cũng sẽ tốn thời gian và có thể gây ra sai sót khi có số lượng phiếu lớn.

  4.4 Thứ tự bỏ phiếu

  Trong khoản 3 và khoản 4 của Điều 20 Nghị quyết 71/2022/QH15, có quy định về các phương thức bỏ phiếu tại cuộc họp toàn thể của Quốc hội.

  -Trình tự biểu quyết tại cuộc họp toàn thể được thực hiện như sau:

 • Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội được giao trách nhiệm điều phối cuộc họp để đề cập rõ vấn đề mà Quốc hội cần thảo luận và biểu quyết.
 • Quốc hội bỏ phiếu;
 • Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội được giao trách nhiệm điều hành buổi họp báo cáo kết quả biểu quyết điện tử và biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử và biểu quyết bằng cách giơ tay. Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết trong trường hợp biểu quyết bằng bỏ phiếu kín.
 • -Việc thực hiện biểu quyết được tuân thủ theo nguyên tắc trực tiếp, các đại biểu Quốc hội không có quyền thay thế cho nhau trong việc biểu quyết, các đại biểu Quốc hội có quyền biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc không tham gia biểu quyết.

  Theo đó, quá trình bỏ phiếu sẽ được thực hiện theo trình tự sau:

  – Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội được giao trách nhiệm điều phối cuộc họp để đưa ra một cách rõ ràng vấn đề mà Quốc hội cần đưa ra biểu quyết.

  – Quốc hội bỏ phiếu;

  – Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội được giao trách nhiệm điều hành buổi họp báo cáo kết quả biểu quyết trong trường hợp biểu quyết sử dụng hệ thống biểu quyết điện tử và bảng biểu giơ tay. Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết trong trường hợp biểu quyết bằng bỏ phiếu kín.

  Mục lục

  Chia sẻ

  Cám ơn bạn đã đặt hàng

  Đơn hàng đã được đặt thành công

  Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

  Tải về Các hình thức biểu quyết tại phiên họp toàn thể của Quốc hội có những gì?