Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • Các trường hợp chấm dứt quyền sở hữu và ý nghĩa của chúng

Các trường hợp chấm dứt quyền sở hữu và ý nghĩa của chúng

Chấm dứt quyền sở hữu là một khái niệm pháp lý quan trọng trong lĩnh vực quản lý tài sản. Đây là quá trình mà một người hay một tổ chức mất đi quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một tài sản nào đó. Chấm dứt quyền sở hữu có thể xảy ra trong nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm vi phạm hợp đồng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, phá sản, hoặc do quyết định của tòa án. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các trường hợp chấm dứt quyền sở hữu và tác động của nó đến các bên liên quan. Hãy cùng khám phá!

Chia sẻ

1. Kết thúc quyền sở hữu là gì?

Việc hủy bỏ quyền sở hữu đối với một tài sản là việc hủy bỏ các quyền và khả năng của người sở hữu đối với tài sản đó. Điều này có thể được thực hiện bởi ý chí của người sở hữu hoặc bởi các trường hợp được quy định bởi pháp luật.

2. Các trường hợp kết thúc quyền sở hữu
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 2. Các trường hợp hủy bỏ quyền sở hữu

Quyền chấm dứt sở hữu trong trường hợp sau đây:

Dựa theo quy định tại điều 238, Luật Dân sự năm 2015 quy định về việc chủ sở hữu chuyển nhượng quyền sở hữu của mình cho người khác.

Dựa vào quy định tại điều 239, Bộ luật dân sự năm 2015 điều chỉnh về việc từ chối quyền sở hữu.

Dựa theo quy định tại điều 242, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về tài sản bị sử dụng hoặc bị phá hủy.

Dựa theo quy định tại điều 241, Bộ luật dân sự năm 2015 điều chỉnh về việc giải quyết tài sản để thực hiện nghĩa vụ của người sở hữu.

Dựa theo quy định tại điều 243 của Bộ luật dân sự năm 2015, tài sản bị tịch thu được quy định.

Dựa theo quy định tại điều 244, Luật Dân sự năm 2015 về tài sản bị cưỡng chế.

7. Tài sản đã được xác định quyền sở hữu

Dựa theo quy định tại điều 240, Luật Dân sự năm 2015 về tài sản đã công nhận quyền sở hữu thuộc về người khác.

Tài sản không rõ chủ sở hữu; tài sản bị chôn, che giấu, bị chôn vùi, chìm đắm được tìm thấy; tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên; gia súc, gia cầm bị mất tích; vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên đã được xác định quyền sở hữu cho người khác theo quy định tại các điều từ Điều 228 đến Điều 233 của Bộ luật này thì quyền sở hữu của những người có tài sản đó kết thúc.

Khi quyền sở hữu của người chiếm đoạt, người được hưởng lợi từ tài sản đã được xác định theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này hoặc quy định khác của luật có liên quan, thì quyền sở hữu của người có tài sản bị chiếm đoạt sẽ bị chấm dứt.

3. Dựa vào việc chấm dứt quyền sở hữu?

Về nguyên tắc chung, những lý do xác định quyền sở hữu cũng đồng thời là những lý do chấm dứt quyền sở hữu. Việc chấm dứt quyền sở hữu cũng có thể theo ý muốn của chủ sở hữu hoặc do quy định của pháp luật.

Hợp đồng là cơ sở chính để thiết lập quyền sở hữu và đồng thời cũng là cơ sở chính để chấm dứt quyền sở hữu. Khi chủ sở hữu theo ý muốn của mình thông qua các hợp đồng dân sự chuyển nhượng quyền sở hữu đó cho người khác, quyền sở hữu đối với tài sản của người đó sẽ chấm dứt từ thời điểm quyền sở hữu của người được chuyển nhượng phát sinh.

Ngoài các hợp đồng, chủ sở hữu cũng có quyền chấm dứt theo ý muốn bằng cách tuyên bố hoặc thực hiện các hành động từ bỏ quyền sở hữu. Trong một số trường hợp, việc từ bỏ phải tuân theo quy định của pháp luật nếu việc từ bỏ có thể gây tổn hại đến trật tự, an toàn xã hội hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Đó là những trường hợp kết thúc quyền sở hữu của một chủ sở hữu cụ thể dựa trên các sự kiện pháp lý theo quy định của pháp luật mà không phụ thuộc vào ý chí của người đó. Các sự kiện pháp lý này bao gồm:

Trong các trường hợp cụ thể do quy định của pháp luật (sự kiện thực tế, thời gian) và đã được công nhận quyền sở hữu khi vật bị mất, bỏ quên, gia súc gia cầm bị thất lạc, một người theo quy định tại các điều từ Điều 230 đến Điều 233 Bộ luật dân sự năm 2015 sẽ không còn quyền sở hữu tài sản đó.

Khi chủ sở hữu phải thực hiện nghĩa vụ theo quyết định của toà án hoặc bị tịch thu theo bản án của toà án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quyền sở hữu đối với tài sản bị xử lí để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu sẽ kết thúc khi người nhận tài sản đó có quyền sở hữu tài sản đó.

Khi tài sản của chủ sở hữu bị mua lại hoặc bị thu hồi theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quyền sở hữu của người sở hữu tài sản sẽ chấm dứt từ thời điểm quyết định của cơ quan nhà nước có hiệu lực pháp luật.

Hơn nữa, khi tài sản bị phá hủy, quyền sở hữu của chủ sở hữu cũng kết thúc ngay lập tức khi tài sản bị phá hủy.

Bất kỳ rắc rối pháp lý liên quan đến quyền sở hữu dân sự, chấm dứt quyền sở hữu và các vấn đề liên quan khác, xin vui lòng liên hệ ngay: 1900.6162

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Các trường hợp chấm dứt quyền sở hữu và ý nghĩa của chúng