Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • Chứng chỉ tiền gửi có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của Certificate of deposit là gì?

Chứng chỉ tiền gửi có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của Certificate of deposit là gì?

Chứng chỉ tiền gửi là một loại hợp đồng tài chính mà người gửi tiền đặt một số tiền vào một ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian này, ngân hàng sẽ trả lãi suất cho số tiền đó. Certificate of deposit (CD) là thuật ngữ tiếng Anh để chỉ chứng chỉ tiền gửi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chứng chỉ tiền gửi, cách nó hoạt động và lợi ích của việc sở hữu chứng chỉ tiền gửi. Hãy cùng khám phá thêm về chủ đề này!

Chia sẻ

1. Định nghĩa về giấy chứng nhận tiền gửi (CERTIFICATE OF DEPOSIT – CD)

Biên nhận tiền gửi có kỳ hạn (Certificate of Deposit – CD) là một loại giấy chứng nhận được phát hành bởi ngân hàng trong một khoảng thời gian cụ thể và thường được trả lãi theo một tỷ lệ lãi suất không đổi. Giấy chứng nhận này có thể có khả năng chuyển nhượng hoặc không thể chuyển nhượng, và có thời hạn từ 7 ngày đến 7 năm hoặc lâu hơn, được trả lãi theo lãi suất thị trường. Giấy chứng nhận tiền gửi (Certificate of Deposit – CD) là một loại công cụ tài chính mà người gửi tiền (như cá nhân hoặc tổ chức) gửi tiền vào một ngân hàng hoặc cơ sở tài chính khác với một số tiền cố định và thời gian nhất định. CD được coi là một hình thức đầu tư an toàn và có lợi suất không đổi.

Khi mua một chứng chỉ tiền gửi, người gửi tiền và ngân hàng (hoặc tổ chức tài chính) ký kết một hợp đồng, trong đó người gửi tiền cam kết để gửi một số tiền nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể. Ngược lại, ngân hàng cam kết trả lại số tiền gốc và lãi suất đã được thỏa thuận khi hợp đồng đáo hạn. Thời gian gửi tiền của một chứng chỉ tiền gửi có thể kéo dài từ vài tuần đến vài năm, và lãi suất được xác định dựa trên mức độ rủi ro và thời gian gửi tiền. Thông thường, lãi suất của chứng chỉ tiền gửi cao hơn so với tài khoản tiết kiệm thông thường, nhưng nó cũng phụ thuộc vào tình hình thị trường và chính sách của ngân hàng. Tiền lãi thu được từ chứng chỉ tiền gửi của khách hàng là công cụ nợ không thể chuyển nhượng và được bảo hiểm bởi Tiền gửi liên bang (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC) với mức bảo hiểm lên đến 100.000 USD cho cả gốc và lãi suất. Lãi suất được ghi như lãi suất hàng năm, và lãi suất thực hiện tác động của việc tích lũy lãi suất (lãi kép).

Kể từ năm 1983, khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn được nới lỏng và các quy định về tiền gửi tối thiểu giảm, Chứng chỉ tiền gửi (CD) đã trở thành một sự lựa chọn phổ biến cho khách hàng đầu tư. Ngân hàng và tổ chức tiết kiệm cũng phát hành CD không có lãi suất, tức là không trả lãi cho đến khi đáo hạn, tương tự như trái phiếu không có lãi suất (zero-coupon bonds). CD có thể được chuyển nhượng với số tiền gốc lớn, thường từ 100.000 USD trở lên, và có thể được bán cho một chủ sở hữu mới trước khi đáo hạn. Thị trường giao dịch CD chuyển nhượng thường tập trung vào các nhà đầu tư tổ chức hơn là cá nhân.

Tuy nhiên, khi rút tiền từ CD trước khi đáo hạn, có thể phải trả một khoản phạt rút tiền sớm, thường là mất một phần lãi suất. Mức phạt này được quy định bởi ngân hàng hoặc tổ chức tiết kiệm phát hành. Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of Deposit – CD) là một công cụ tài chính mà người gửi tiền cam kết gửi một số tiền trong một khoảng thời gian nhất định với một lãi suất cố định. Đây là một hình thức đầu tư an toàn và mang lại lợi suất cố định cho người gửi tiền.

2. Tính chất của giấy chứng nhận tiền gửi
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 2. Đặc tính của tài liệu xác nhận khoản tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of Deposit – CD) có những thuộc tính sau:

– Thời gian: Chứng chỉ tiền gửi (CD) là một công cụ vay nợ ngắn hạn mà người gửi tiền mua từ ngân hàng hoặc tổ chức tiết kiệm. Thời gian của CD có thể linh hoạt và không bị hạn chế, tuy nhiên, theo quy định của Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve), CD không được có thời gian dưới 7 ngày. Phần lớn CD có thời gian dưới 1 năm, trong khi CD có thời gian lâu hơn một năm được gọi là CD kỳ hạn (long-term CD).

– Tỷ suất lợi nhuận: Chứng chỉ tiền gửi có tỷ suất lợi nhuận đã được xác định trước và được trả theo một tỷ suất lợi nhuận cố định. Thông thường, tỷ suất lợi nhuận của chứng chỉ tiền gửi được tính theo năm thương mại. Chứng chỉ tiền gửi dài hạn phát hành ở Mỹ thường trả lãi bán niên, có nghĩa là mỗi năm tính là 360 hoặc 365 ngày thương mại.

– Bảo hiểm: Tại Hoa Kỳ, Chứng chỉ tiền gửi (CD) được phát hành bởi các ngân hàng và được bảo vệ giá trị bởi Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) lên đến 100.000 USD cho mỗi người gửi. Điều này mang lại sự yên tâm cho người gửi về việc bảo vệ vốn và lợi nhuận của họ.

– Chi phí rút tiền trước thời hạn: Nếu khách hàng muốn rút tiền từ khoản tiền gửi có kỳ hạn trước khi đến hạn, có thể phải trả một khoản phí rút tiền sớm. Phí này thường do ngân hàng hoặc tổ chức tiết kiệm quy định và được thông báo trước cho khách hàng.

– Chuyển nhượng: Một số đĩa CD có thể được chuyển nhượng, có nghĩa là người gửi có thể bán hoặc chuyển quyền sở hữu đĩa CD cho một chủ sở hữu mới trước khi hết hạn. Thị trường giao dịch đĩa CD chuyển nhượng thường tập trung vào các nhà đầu tư tổ chức hơn là cá nhân.

– Tiện ích không trả lãi: Một số ngân hàng và tổ chức tiết kiệm có thể phát hành chứng chỉ tiền gửi không có lãi suất, tức là không trả lãi suất cho đến khi đáo hạn. Loại chứng chỉ tiền gửi này tương tự như trái phiếu không có tiền lãi (zero-coupon bonds) và thường được sử dụng cho mục đích đầu tư dài hạn.

CD là một công cụ vay nợ ngắn hạn được phát hành bởi ngân hàng hoặc tổ chức tiết kiệm, trong đó người gửi tiền mua CD và nhận lãi suất đã được xác định trước. CD có tính linh hoạt về thời hạn, với hầu hết có thời gian dưới 1 năm và một số có thời gian lâu hơn một năm (CD kỳ hạn). Lãi suất của CD được tính theo năm thương mại và thường được trả hàng năm. CD được bảo hiểm bởi Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) với giá trị lên đến 100.000 USD cho mỗi người gửi, mang lại sự yên tâm về bảo vệ vốn và lợi tức. Rút tiền từ CD trước khi đáo hạn có thể phát sinh phí rút tiền sớm, và một số CD có khả năng chuyển nhượng cho phép bán hoặc chuyển nhượng cho chủ sở hữu mới. Và CD là một công cụ đầu tư phổ biến cho người gửi tiền, mang lại lợi nhuận đáng kể và đảm bảo an toàn vốn thông qua bảo hiểm. Qua các đặc điểm của nó, CD cung cấp một sự lựa chọn linh hoạt và đáng tin cậy cho việc quản lý tài chính cá nhân hoặc tổ chức.

3. Phân loại giấy chứng nhận tiền gửi
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 3. Phân loại chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of Deposit – CD) được phân loại thành hai loại chính: không thể chuyển nhượng (nontransferable) và có thể chuyển nhượng (transferable).

– Giấy chứng nhận tiền gửi không thể chuyển nhượng.

+ Đặc điểm: Loại CD này không thể được chuyển nhượng hoặc bán trên thị trường tiền tệ trước khi đến ngày đáo hạn.

+ Lợi ích: Người gửi tiền phải đợi đến ngày hết hạn để rút số tiền ban đầu và lãi suất đã thỏa thuận.

+ Rủi ro rút tiền trước thời hạn: Nếu khách hàng quyết định rút tiền trước thời hạn, thường sẽ phải đối mặt với phí rút tiền trước hạn hoặc chỉ nhận được lãi suất thấp.

+ Ưu điểm: Nhận được lợi tức không đổi và đảm bảo trong thời gian gửi tiền.

– Giấy chứng nhận tiền gửi có thể được chuyển nhượng.

+ Đặc điểm: Loại chứng chỉ tiền gửi này cho phép người gửi tiền ban đầu hoặc người sở hữu tiếp theo chuyển nhượng chứng chỉ trước khi hết hạn.

+ Trong thị trường tiền tệ, chứng chỉ tiền gửi có thể trở thành một tài sản quan trọng và có thể được giao dịch trên thị trường trước khi đến hạn.

+ Lợi ích: Người gửi tiền có khả năng tiêu thụ chứng chỉ tiền gửi để thu lại số tiền trước thời điểm đáo hạn.

+ Lợi ích: Sự linh hoạt và khả năng chuyển đổi mang lại cơ hội tài chính linh hoạt hơn và khả năng tiếp cận vốn dễ dàng hơn cho người gửi tiền.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng thương mại thường là những đơn vị chủ yếu phát hành chứng chỉ tiền gửi. Những nhà đầu tư chính vào chứng chỉ tiền gửi bao gồm các công ty đầu tư và các quỹ đầu tư thị trường tiền tệ. Các ngân hàng, các phòng tín thác của ngân hàng, các tổ chức đô thị và các công ty khác cũng đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi, tuy nhiên, tỷ lệ đầu tư của họ thường ít hơn so với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong nền kinh tế Việt Nam, chứng chỉ tiền gửi được phát hành rộng rãi và chủ yếu nắm giữ bởi các cá nhân nhà đầu tư.

Nếu quý khách có nhu cầu, hãy tham khảo thêm bài viết dưới đây từ công ty Luật Minh Khuê: Định nghĩa chứng chỉ năng lực xây dựng là gì? Lĩnh vực hoạt động của chứng chỉ năng lực xây dựng.

4. Một số thuật ngữ liên quan đến chứng chỉ tiền gửi
Viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt:
– Một số thuật ngữ liên quan đến giấy chứng nhận tiền gửi.

4.1 Chứng chỉ tiền gửi lớn là gì?
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 4.1 Chứng chỉ tiền gửi có số tiền lớn là gì?

Chứng chỉ tiền gửi lớn (JUMBO CERTIFICATE OF DEPOSIT) là một loại chứng chỉ tiền gửi có số tiền gốc từ $100,000 trở lên, có lãi suất cao và được điều chỉnh hàng tuần theo lãi suất thị trường tiền tệ. Chứng chỉ tiền gửi lớn có thể được chuyển nhượng trước khi đáo hạn, tuy nhiên không phải tất cả các chứng chỉ tiền gửi lớn đều có thể chuyển nhượng. Số tiền gốc của chứng chỉ tiền gửi lớn vượt quá giới hạn $100,000 không được bảo hiểm bởi bảo hiểm tiền gửi liên bang, nhưng lợi suất cao hơn của chúng giúp bù đắp rủi ro, thu hút sự quan tâm của các công ty, quỹ lương hưu và các nhà đầu tư định chế khác, đang tìm kiếm lợi nhuận cao hơn so với các chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn trên thị trường tiền tệ.

4.2 Chứng chỉ tiền gửi Hoa Kỳ là gì?
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 4.2 Chứng chỉ tiền gửi Mỹ là gì?

Chứng chỉ tiền gửi YANKEE (YANKEE CERTIFICATE OF DEPOSIT) là một hình thức tiền gửi kỳ hạn không bảo đảm được phát hành tại Hoa Kỳ bởi các tổ chức tài chính nước ngoài. Thông thường, chứng chỉ này có mệnh giá từ 1 triệu đến 5 triệu đô la. Chứng chỉ YANKEE có thể có lãi suất cố định hoặc lãi suất biến đổi trong một khoảng thời gian cụ thể, thường dưới 12 tháng. Chúng có thể được mua trực tiếp từ tổ chức phát hành hoặc thông qua các sàn giao dịch. Đây là các khoản nợ không được bảo đảm bởi tổ chức phát hành.

YEN là đơn vị tiền tệ của Nhật Bản.

4.3 Chứng chỉ tiền gửi với lãi suất biến đổi là gì?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn chia sẻ với quý khách hàng những thông tin hữu ích về tư vấn. Nếu quý khách đang gặp bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại hotline.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Chứng chỉ tiền gửi có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của Certificate of deposit là gì?