Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

C/O form D là gì

Chia sẻ

1. C/O form D là gì? Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt, Output: C/O biểu mẫu D có ý nghĩa gì?

C/O form D là giấy chứng từ chứng nhận xuất khẩu do Cơ quan có thẩm quyền cấp cho các loại hàng xuất sang các nước ASEAN thuộc diện ưu đãi thuế quan đối với các thành viên trong Hiệp định CEPT. Theo đó, người nhập khẩu sẽ đưa C/O cho cơ quan hải quan, đơn vị này sẽ được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu (phần lớn là 0%). Vì vậy, khi xuất khẩu hàng hóa sang các nước Đông Nam Á, các Nhà nhập khẩu sẽ yêu cầu người xuất khẩu cung cấp thêm bản C/O này.

Khi người mua hàng xuất trình được giấy chứng nhận xuất xứ Form D cho cơ quan hải quan, hàng hóa sẽ được hưởng ưu đãi giảm thuế nhập khẩu (Hầu hết các loại hàng hóa sẽ không phải đóng thuế nhập khẩu).

Tóm lại, khi hàng hóa được gửi đi các nước Đông Nam Á (các nước thành viên ASEAN), bên nhập khẩu luôn yêu cầu bên xuất khẩu cung cấp C/O form D này. Điều này có thể xem là một cách thúc đẩy và phát triển giao thương trong khối ASEAN hiện tại và trong tương lai.

Đọc thêm:

2. Mẫu Chứng từ xuất xứ hàng hóa theo Form D

Đây là một mẫu Biểu mẫu C/O Hình thức D mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn.

3. Quy trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Form D.

Hiện tại, C/O form D có 2 loại là phiếu giấy và phiếu điện tử. Về cơ bản, nội dung của C/O form D ở phiếu giấy và phiếu điện tử là tương tự nhau.

Để thực hiện quy trình xin biểu mẫu C/O form D bản giấy, các doanh nghiệp thực hiện theo các bước như sau: 1. Bước đầu tiên: Điền thông tin cần thiết vào biểu mẫu C/O form D bản giấy. 2. Tiếp theo, kiểm tra kỹ thông tin đã điền để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. 3. Sau đó, chuẩn bị các tài liệu cần thiết để đính kèm vào biểu mẫu, bao gồm các chứng từ liên quan đến xuất khẩu hàng hóa. 4. Tiến hành nộp biểu mẫu và các tài liệu đính kèm tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. 5. Đợi xét duyệt từ cơ quan chức năng và nhận lại biểu mẫu C/O form D bản giấy đã được ký và đóng dấu. 6. Kiểm tra kỹ lại biểu mẫu đã nhận để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. 7. Sử dụng biểu mẫu C/O form D bản giấy để thực hiện các thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

Bước 1: Vào trang web của Bộ Công thương tại địa chỉ

Bước 2: Thực hiện việc nhận số thứ tự và đợi được gọi tại quầy phù hợp.

Bước 3: Gửi đơn xin cấp C/O cho nhân viên tiếp nhận, tại đây bạn sẽ được nhân viên cấp C/O kiểm tra và tư vấn chi tiết về hồ sơ.

Bước 4: Trong trường hợp tài liệu đáp ứng yêu cầu, công ty sẽ được cấp số Giấy chứng nhận xuất xứ và nhận thông tin Giấy chứng nhận xuất xứ từ trang web.

Bước 5: Nhân viên xác nhận C/O/

Bước 6: Mẫu D sẽ được đóng dấu và trả lại cho doanh nghiệp một bản và lưu lại một bản.

Thời gian cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) sẽ không vượt quá 1-2 ngày làm việc, tính từ khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ.

Khi thực hiện việc làm CO form D điện tử, tất cả thông tin phải được khai báo bằng tiếng Anh hoặc chọn từ các trường có sẵn trên Ecosys. Nếu chưa hiểu rõ quy định về việc cấp CO form D bản điện tử, bạn có thể điền thông tin theo mẫu sau.

 • Tên quốc gia nhập khẩu.
 • Số hiệu tờ khai xuất khẩu và Tờ khai xuất khẩu đính kèm: Nhập số hiệu tờ khai xuất khẩu và đính kèm.
 • Nhập thông tin của doanh nghiệp xuất khẩu bao gồm tên doanh nghiệp và địa chỉ.
 • Nhập thông tin công ty nhập khẩu bao gồm tên, địa chỉ.
 • Loại hình vận chuyển: Nhập phương thức di chuyển.
 • Cảng xuất phát: Chọn thông tin cảng có sẵn trên hệ thống (nếu không có thì để trống hoặc thêm sau).
 • Cảng đến: Lựa chọn địa điểm cảng nhận hàng có sẵn trên hệ thống.
 • Tên phương tiện/Vật chứa và Tài liệu vận chuyển đính kèm: Tên phương tiện và Giấy tờ vận chuyển (nếu có).
 • Ngày khởi hành: Ngày tàu xuất phát.
 • Hàng hóa: Bấm vào Thêm mục và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình máy tính.

Sau khi hoàn tất việc cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết trên hệ thống, công ty sẽ ký phê duyệt và gửi đến Phòng quản lý xuất khẩu. Nếu hồ sơ được chấp thuận, công ty cũng sẽ nhận được C/O điện tử, đồng thời Hệ thống eCoSys sẽ tự động chuyển C/O đến các quốc gia thành viên ASEAN theo quy trình một cửa quốc gia. Người xuất khẩu và nhập khẩu sẽ theo dõi thông tin và hiệu lực của C/O qua hệ thống một cửa của ASEAN.

Tham khảo: Đầu vào: tìm hiểu lại bằng tiếng Việt sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương.

4. Nội dung của biểu mẫu C/O form D

Một biểu mẫu C/O hình D sẽ bao gồm một số thông tin như sau:

 • Mục 1: Nhập thông tin doanh nghiệp bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và số fax;
 • Mục 2: Thông tin công ty nhập khẩu bao gồm tên , địa chỉ, số điện thoại và số fax;
 • Mục 3: Tên, mã số phương thức vận chuyển, thời gian, ngày tàu khởi hành, địa chỉ chi tiết của cảng xuất phát, cảng đích.
 • Để trống phần này.
 • Mục 5: Số lượng mục (có thể viết hoặc để trống)
 • Mục 6: Số hiệu đóng gói (có thể ghi số cont/seal hay số kiện đóng gói của hàng hóa);
 • Mục 7: Miêu tả sản phẩm bao gồm các thông tin như: Số đơn đặt hàng, số thư tín dụng, tên sản phẩm, cách đóng gói, mã hải quan…
 • Mục 8: Tiêu chuẩn nguồn gốc (Mỗi loại hàng sẽ có tiêu chuẩn riêng, bạn sẽ xem cuối trang C/O để chọn);
 • Mục 9: Tổng trọng lượng và giá trị FOB của lô hàng (số liệu được ghi rõ bằng số và bằng chữ);
 • Mục 10: Số và ngày của hóa đơn.
 • Mục 11: Chữ ký và sự xác nhận của Công ty xuất khẩu.
 • Mục 12: Chữ ký và con dấu xác nhận của Công ty nhập khẩu.
 • Mục 13: Loại C/O (thường sẽ được cấp lại sau khi đã phát hành).

5. Những trường hợp cơ quan quản lý từ chối cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa theo mẫu D.

Các doanh nghiệp bị cơ quan từ chối cấp Chứng chỉ xuất xứ (C/O) vì những lý do sau đây:

Đầu tiên là hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ Xuất xứ không đủ hoặc không chính xác.

Ngày thứ hai là tài liệu yêu cầu cấp Giấy chứng nhận không thống nhất.

Ngày thứ ba, hồ sơ cấp C/O không phù hợp với địa chỉ đăng ký.

Ngày thứ tư, thông tin trong mẫu D đã bị xoá sạch, được viết bằng tay, không rõ ràng hoặc được in bằng nhiều màu mực khác nhau.

Ngày thứ năm là khi hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng được yêu cầu về nguồn gốc hoặc không thể xác định được nguồn gốc hàng hóa theo đúng quy định.

Vì vậy, trong trường hợp doanh nghiệp không thỏa mãn những yêu cầu mà C/O đưa ra, thì rõ ràng là doanh nghiệp sẽ không nhận được giấy chứng nhận xuất xứ theo quy định.

6. Những tài liệu cần thiết để nhận được giấy chứng nhận xuất xứ Form D.

Để nhận được giấy chứng nhận xuất xứ Form D, bạn cần sẵn sàng các loại tài liệu sau đây:

– Bản sao vận đơn đường biển Bill of Lading: Bản sao chứng từ chính (Hầu hết hàng hóa xuất đi Đông Nam Á, người xuất khẩu sử dụng vận đơn sao. Bộ công thương yêu cầu sao chép vận đơn chính, không chấp nhận bản nháp vận đơn. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp khi các bạn đi xin Chứng chỉ xuất xứ phải quay lại công ty để bổ sung do nhầm lẫn này).

– Phiếu mua bán hàng hóa

– Phiếu đóng gói bản gốc

– Bản sao biểu mẫu hải quan thông quan

– Bản sao giải thích quá trình chế tạo sản phẩm từ các nguyên liệu ban đầu (Giải thích quá trình chế tạo sản phẩm từ các nguyên liệu ban đầu).

– Bản sao bảng phân bổ nguyên liệu: tỷ lệ phần trăm của nguyên liệu A, tỷ lệ phần trăm của nguyên liệu B … trong lô hàng.

– Bản sao hóa đơn giao dịch mua bán vật liệu trong quốc gia hoặc tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên vật liệu khi nhập khẩu hàng hóa từ quốc gia khác.

– Bản sao cùng với bản chính hóa đơn mua bán hàng hóa xuất khẩu (trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu là công ty thương mại, không sản xuất trực tiếp mà mua hàng hóa để xuất khẩu đi).

– Đơn đề nghị cấp Chứng nhận xuất xứ của Bộ công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về C/O form D là gì