Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện mang tên gì?

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Trong quá trình khởi tạo một doanh nghiệp, việc đăng ký kinh doanh là một bước quan trọng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ quan đăng ký kinh doanh khác nhau và mỗi cấp huyện lại có tên gọi riêng. Vậy, bạn đã biết tên gọi của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là gì chưa? Hãy cùng tìm hiểu và khám phá thông tin thú vị về cơ quan này trong bài viết dưới đây nhé!

Chia sẻ

Vậy tôi muốn biết chuyên gia từ phía huyện có trả lời đúng không? Tại sao hiện tại không còn phòng đăng ký kinh doanh ở cấp huyện nữa?

1. Các tổ chức có nhiệm vụ đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định hiện hành:

Theo quy định của Điều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh.

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở địa phương, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp địa phương) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

a) Tại cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (dưới đây được gọi là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên lãnh thổ cấp tỉnh.

Ở cấp huyện: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi là Phòng Tài chính – Kế hoạch).

2. Tổ chức đăng ký kinh doanh có tài khoản và dấu hiệu riêng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh:
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm và quyền lực trong việc đăng ký kinh doanh.

2.1 Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm và quyền hạn trong việc thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký kinh doanh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

1) Phòng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

2) Hướng dẫn các doanh nghiệp và cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp về tài liệu, quy trình, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về tài liệu, quy trình, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

3) Tổ chức, quản lý, điều hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện công việc tiêu chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4) Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương được quản lý bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

5) Doanh nghiệp được yêu cầu báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c mục 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

6) Liên tục hoặc đề xuất cơ quan chính phủ có thẩm quyền kiểm tra, giám sát công ty theo thông tin trong hồ sơ đăng ký công ty.

7) Theo dõi, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

8) Doanh nghiệp được yêu cầu tạm dừng hoạt động trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 của Điều 67 Nghị định này.

9) Rút lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

10) Đăng ký hoạt động kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của luật pháp.

2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm và quyền hạn trong việc thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký kinh doanh tại cấp huyện.

Nhiệm vụ và phạm vi quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện được quy định tại Điều 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

1) Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp đăng ký hộ kinh doanh.

2) Hướng dẫn hộ kinh doanh và người sáng lập hộ kinh doanh về tài liệu, chuỗi, quy trình đăng ký hộ kinh doanh.

3) Tổ chức xây dựng, quản lý, điều hành hệ thống thông tin về các doanh nghiệp hoạt động trên vùng địa phương; định kỳ báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế cấp huyện về tình hình đăng ký các doanh nghiệp trên địa bàn.

4) Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

5) Tiến hành kiểm tra trực tiếp hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh dựa trên thông tin trong hồ sơ đăng ký.

6) Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này khi cần thiết.
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: Hộ kinh doanh được yêu cầu gửi báo cáo về việc tuân thủ các quy định trong Nghị định này khi cần thiết.

7) Khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

8) Rút lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của luật pháp.

9) Đăng ký hoạt động kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của luật pháp.

3. Quy trình, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp cá nhân
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 3. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập cá nhân kinh doanh

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định (theo quy định trong Thông tư 85/2019/TT-BTC). Thông thường, phí giải quyết là 100.000 đồng mỗi lần.

Theo từng vùng, nhân viên thuế sẽ đến trực tiếp địa điểm để tiến hành thủ tục đăng ký thuế. Chuẩn bị 2 bản photocopy giấy phép kinh doanh + chứng minh nhân dân của chủ doanh nghiệp.

Thuế môn bài áp dụng cho hộ kinh doanh được quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC như sau:

Bên cạnh đó, cá nhân kinh doanh còn phải đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng nếu doanh thu trong một năm từ 100 triệu đồng trở lên. Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân tính theo ngành nghề kinh doanh của cá nhân.

Dưới đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Ý kiến tư vấn trên được dựa trên các quy định của pháp luật và thông tin được cung cấp bởi khách hàng. Mục đích của việc đưa ra tư vấn này là để cá nhân và tổ chức có thể tham khảo. Trong trường hợp có bất kỳ điều gì trong tư vấn gây hiểu lầm, không rõ ràng hoặc thông tin trong tư vấn khiến quý khách chưa hiểu đầy đủ vấn đề, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ quý khách qua địa chỉ email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện mang tên gì?