Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

Đất rừng sản xuất và các loại đất rừng theo quy định

Đất rừng sản xuất là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài nguyên rừng. Đây là loại đất được sử dụng để trồng cây gỗ, tạo ra sản phẩm gỗ và các sản phẩm rừng khác. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về đất rừng sản xuất, chúng ta cần tìm hiểu về các loại đất rừng theo quy định. Có nhiều tiêu chí để phân loại đất rừng, bao gồm đặc điểm vật lý, hóa học và sinh thái của đất. Hãy cùng tìm hiểu thêm về đất rừng sản xuất và các loại đất rừng để có cái nhìn tổng quan về tài nguyên quý giá này.

Chia sẻ

1. Quy định về đất rừng sản xuất
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: Quy định về đất rừng sản xuất

1. Chính quyền cấp phát đất rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng nhằm mục đích quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư sống trong khu vực rừng tự nhiên chưa được tổ chức quản lý rừng, nhưng có mong muốn và khả năng bảo vệ và phát triển rừng, sẽ được Nhà nước cấp đất rừng tự nhiên để bảo vệ và phát triển rừng mà không phải trả tiền sử dụng đất. Họ cũng có thể khai thác các lợi ích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Gia đình và cá nhân đã được chính phủ giao đất rừng tự nhiên để sử dụng cho mục đích sản xuất, còn cộng đồng dân cư đã được chính phủ giao đất rừng tự nhiên trước ngày 01/07/2004. Những người này được phép tiếp tục sử dụng đất trong thời gian còn lại. Khi hết thời gian sử dụng đất, nếu có nhu cầu, chính phủ sẽ xem xét gia hạn sử dụng đất theo quy định.

2. Chính quyền cấp phép, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định sau đây:

a) Cấp phát đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động nông nghiệp theo mức định rõ tại điểm b khoản 3 Điều 129 của Luật này để sử dụng cho mục đích sản xuất lâm nghiệp. Trong trường hợp diện tích đất rừng sản xuất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng vượt quá mức quy định, phải chuyển sang thuê đất.

b) Cung cấp đất cho thuê cho các tổ chức kinh tế, gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực trồng cây rừng.

c) Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cấp đất, cho thuê đất rừng sản xuất theo quy định tại điểm a và điểm b của điều này sẽ được sử dụng diện tích đất trống để trồng rừng hoặc trồng cây lâu năm.

3. Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất rừng để sản xuất kết hợp với hoạt động kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng.

4. Khu đất rừng sản xuất tập trung ở những vùng xa khu dân cư không thể trao đổi trực tiếp cho các hộ gia đình, cá nhân thì được chính phủ giao cho các tổ chức để bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

2. Đất rừng bảo vệ
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: Đất rừng bảo tồn

1. Chính quyền cấp đất rừng phòng hộ cho tổ chức quản lý rừng phòng hộ để thực hiện việc quản lý, bảo vệ, tái sinh và trồng rừng theo kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, có thể kết hợp sử dụng đất cho mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

2. Tổ chức quản lý khu rừng bảo tồn chuyển nhượng đất rừng bảo tồn cho các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đó nhằm bảo vệ, phát triển rừng; ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân đó sử dụng.

Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có mong muốn và khả năng bảo vệ, phát triển rừng và đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ mà chưa có tổ chức quản lý và khu vực quy hoạch trồng rừng phòng hộ sẽ được Nhà nước cấp đất rừng phòng hộ để bảo vệ, phát triển rừng và có thể sử dụng đất cho mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng bảo vệ thuộc khu vực được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng.

5. Các cư dân trong cộng đồng được chính phủ giao quản lý rừng phòng hộ theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng sẽ được cấp đất rừng phòng hộ để bảo vệ và phát triển rừng; họ có quyền và trách nhiệm theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

3. Đất rừng đặc dụng là một loại đất có mục đích sử dụng đặc biệt, thường được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến rừng và tài nguyên rừng.

1. Chính quyền cấp phép tổ chức quản lý rừng đặc dụng sử dụng đất rừng đặc dụng để thực hiện quản lý và bảo vệ theo kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, có thể sử dụng đất cho mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

2. Tổ chức quản lý rừng đặc dụng chuyển nhượng tạm thời đất rừng đặc dụng trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt cho những hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện di chuyển ra khỏi khu vực đó để bảo vệ rừng.

3. Tổ chức quản lý khu đất rừng đặc dụng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng đặc dụng thuộc phân khu phục hồi môi trường cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống ổn định tại khu vực đó nhằm bảo vệ và phát triển rừng.

4. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng đất, cho thuê đất vùng bảo vệ của rừng đặc dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm về lâm nghiệp hoặc kết hợp quốc phòng, an ninh theo kế hoạch phát triển rừng của vùng bảo vệ và được kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

5. Ban chấp hành cấp tỉnh quyết định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng đặc biệt thuộc khu vực được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng.

Bất kỳ rào cản pháp lý nào trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, nhà ở – Quý khách hàng hãy liên hệ ngay:

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Đất rừng sản xuất và các loại đất rừng theo quy định