Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng như thế nào?

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng như thế nào?

Bạn có biết rằng để xây dựng một công trình, chúng ta cần có giấy phép xây dựng? Nhưng liệu bạn đã biết về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho công trình xây dựng? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều kiện này và tại sao nó lại quan trọng đối với quá trình xây dựng. Hãy cùng khám phá và tìm hiểu thêm về chủ đề thú vị này!

Chia sẻ

1. Điều kiện tổng quát để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

Bao gồm:
Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Đầu ra: Viết lại đoạn này bằng cách sử dụng các từ có nghĩa tương tự để có cùng ý nghĩa trong tiếng Việt.

a) Nằm trong khu vực có kế hoạch phân khu xây dựng, kế hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc kế hoạch chi tiết, kế hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Phù hợp với quy mô công trình theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho từng vùng và thời gian tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phù hợp với mục tiêu sử dụng đất được xác định tại tài liệu pháp lý về đất đai của người yêu cầu cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;

Khi hết thời gian hiệu lực của giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự tiến hành phá dỡ công trình. Trong trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ, sẽ bị cưỡng chế và phải chịu toàn bộ chi phí phá dỡ. Nếu quy hoạch xây dựng chưa được thực hiện sau khi hết thời hạn này, chủ đầu tư được phép tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ trong quá trình phá dỡ sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Điều kiện cụ thể để công trình được cấp giấy phép xây dựng:
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 2. Điều kiện chi tiết để dự án được cấp phép xây dựng:

Dự án xây dựng được cấp phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng yêu cầu quy định tại điều khoản 1 và phải:

– Đảm bảo sự an toàn cho công trình, các công trình xung quanh và tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng cháy, nổ; đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các khu vực bảo vệ của công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di tích văn hóa, di tích lịch sử; đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình dễ cháy, nổ, độc hại và các công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh.

– Kế hoạch xây dựng công trình đã được kiểm định, chấp thuận theo quy định.

– Tài liệu yêu cầu cấp phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép.

3. Điều kiện để nhà ở độc lập được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 3. Điều kiện để căn nhà riêng biệt được cấp phép xây dựng có thời hạn:

Nhà ở cá nhân được cấp phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng yêu cầu quy định tại điều khoản 1 và phải:

– Đảm bảo sự an toàn cho công trình, các công trình xung quanh và tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng cháy, nổ; đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các khu vực bảo vệ của công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di tích văn hóa, di tích lịch sử; đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình dễ cháy, nổ, độc hại và các công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh.

– Thiết kế xây dựng căn nhà độc lập được thực hiện theo quy tắc;

– Tài liệu yêu cầu cấp chứng chỉ cho việc xây dựng theo quy định.

Trong trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ra quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép thay đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất có quyền yêu cầu cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3.

Bất kỳ khó khăn về quy định pháp lý trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở – Quý khách hàng hãy liên hệ ngay:

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng như thế nào?