Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

Giao dịch trung gian và các hình thức phổ biến

Giao dịch trung gian là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và tài chính. Đây là quá trình mà một bên thứ ba đứng giữa hai bên tham gia giao dịch để đảm bảo sự an toàn và tin cậy cho cả hai bên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm giao dịch trung gian và các hình thức phổ biến của nó. Từ đó, chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về vai trò và lợi ích của giao dịch trung gian trong thế giới kinh doanh ngày nay. Hãy cùng khám phá!

Chia sẻ

1. Giao dịch trung gian là hành động mà một bên tham gia vào việc mua bán hoặc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ giữa hai bên khác nhau.

Trong những năm gần đây, khi công nghệ tiên tiến phát triển với tốc độ nhanh chóng, con người đã có những thói quen mới trong các hoạt động hàng ngày, đặc biệt là trong giao dịch mua bán. Một hình thức giao dịch mới đã xuất hiện và thay đổi do công nghệ hiện đại, đó là mua bán và trao đổi hàng hoá trực tuyến. Ban đầu, mua sắm trực tuyến gặp nhiều khó khăn và cảm giác lạ lẫm, đặc biệt là việc thay đổi thói quen giao dịch từ trực tiếp sang trực tuyến của đa số người dân.

Khi các trang thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Sendo và nhiều trang web mua sắm trực tuyến khác ra đời và phát triển mạnh mẽ, đã có sự thay đổi đáng kể trong thói quen mua hàng của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp và sàn giao dịch thương mại điện tử này trở thành một địa điểm đáng tin cậy, là cầu nối giữa người mua và người bán trực tuyến. Do đó, giao dịch trung gian trở thành một hình thức không thể thiếu và ngày càng phát triển.

Giao dịch trung gian tiếng Anh có thể được hiểu là giao dịch mà có sự tham gia của một bên thứ ba ngoài hai bên chủ thể. Người trung gian có trách nhiệm thiết lập các quan hệ, đạt được các thỏa thuận về điều kiện mua bán và quy định cách thức thực hiện giao dịch và thanh toán. Ngoài ra, giao dịch trung gian cũng có thể được hiểu là giao dịch diễn ra dưới sự tham gia của một người mà mọi người tin tưởng, đứng giữa hai bên giao dịch để đảm bảo an toàn và tránh trường hợp lừa đảo và gian lận.

2. Tính chất của giao dịch trung gian
Giao dịch trung gian có những đặc điểm riêng biệt.

Hoạt động trung gian giao dịch là một hình thức kinh doanh, trong đó một bên được ủy quyền tham gia vào việc thiết lập và thực hiện giao dịch với bên thứ hai nhằm mang lại lợi ích cho bên ủy quyền và nhận được tiền công. Người tham gia hoạt động này có quyền tự do và độc lập pháp lý so với bên thứ hai.

Giao dịch trung gian hoạt động đồng thời với hai nhóm liên quan, cụ thể là:

 • Mối quan hệ giữa bên thuê và bên trung gian trong việc thực hiện dịch vụ.
 • Mối quan hệ giữa bên trung gian dịch vụ và bên thứ hai.
 • Các giao dịch trên sẽ phụ thuộc vào loại hợp đồng.

  3. Các phương thức giao dịch trung gian phổ biến

  Tại Việt Nam, hoạt động trung gian thương mại được xác định là việc thương nhân thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định. Luật Thương mại năm 2005 công nhận những hình thức trung gian thương mại sau: hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại.

  3.1 Người đại diện cho doanh nhân
  Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Output: 3.1 Người đại diện cho thương gia

  Đại diện là việc một cá nhân hoặc tổ chức (gọi chung là người đại diện) đại diện và hành động cho lợi ích của một cá nhân hoặc tổ chức khác (gọi là người được đại diện) trong các giao dịch dân sự. Quan hệ đại diện có thể được thiết lập trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống kinh tế – xã hội và bao gồm hai loại: đại diện theo quy định pháp luật và đại diện theo ủy quyền. Trong lĩnh vực thương mại, đại diện cho một thương nhân là khi một thương nhân nhận được ủy quyền (gọi là bên đại diện) từ một thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại dưới tên của thương nhân đó và nhận thù lao cho việc đại diện.

  Quy định của BLDS năm 2015 và LTM năm 2005 có thể xác nhận rằng đại diện cho thương nhân là một hình thức của đại diện theo ủy quyền được thực hiện trong các hoạt động thương mại.

  Xem thêm:
  Đọc thêm:
  Tiếp tục đọc:
  Tiếp tục xem:
  Tiếp tục nghiên cứu:
  Tiếp tục tìm hiểu:
  Tiếp tục khám phá:
  Tiếp tục tham khảo:
  Tiếp tục tra cứu:
  Tiếp tục tìm kiếm:
  Tiếp tục duyệt:
  Tiếp tục xem xét:
  Tiếp tục thảo luận:
  Tiếp tục tham vấn:
  Tiếp tục tham gia:
  Tiếp tục tham dự:
  Tiếp tục thực hiện:
  Tiếp tục triển khai:
  Tiếp tục áp dụng:
  Tiếp tục sử dụng:
  Tiếp tục áp đặt:
  Tiếp tục thực thi:
  Tiếp tục tiến hành:
  Tiếp tục thực hiện:
  Tiếp tục thực thi:
  Tiếp tục tiến triển:
  Tiếp tục phát triển:
  Tiếp tục mở rộng:
  Tiếp tục nâng cao:
  Tiếp tục cải thiện:
  Tiếp tục tăng cường:
  Tiếp tục đẩy mạnh:
  Tiếp tục thúc đẩy:
  Tiếp tục khuyến khích:
  Tiếp tục hỗ trợ:
  Tiếp tục đồng hành:
  Tiếp tục cùng hành trình:
  Tiếp tục cùng nhau:
  Tiếp tục hợp tác:
  Tiếp tục cộng tác:
  Tiếp tục liên kết:
  Tiế

  3.2 Đại lý thương mại

  Theo Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, môi giới được hiểu là người đứng giữa để hai bên tiếp xúc, giao tiếp với nhau. Tương tự với cách hiểu thông thường về môi giới, Điều 150 LTM năm 2005 đã định nghĩa môi giới thương mại như sau:

  ‘Môi giới thương mại là một hoạt động kinh doanh, trong đó một thương gia đóng vai trò trung gian (được gọi là bên môi giới) giữa các bên mua và bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ (được gọi là bên được môi giới) trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và nhận thù lao theo hợp đồng môi giới’.

  Xem chi tiết:
  Đầu vào: tái viết đoạn này bằng cách sử dụng các từ có nghĩa tương tự để có cùng ý nghĩa trong tiếng Việt.

  3.3 Giao phó giao dịch hàng hóa

  Hoạt động mua bán hàng hoá được ủy thác là một hoạt động thương mại, trong đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và nhận được tiền thù lao ủy thác (theo quy định tại Điều 155 của Luật Thương mại năm 2005).

  3.4 Nhà phân phối hàng hóa

  Đại lý thương mại là một hình thức kinh doanh, trong đó hai bên đại lý và bên giao đại lý đồng ý rằng đại lý sẽ mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng thay mặt bên giao đại lý để nhận được tiền thù lao.

  Đại lý kinh doanh bao gồm các hình thức sau:

  – Đại lý bao tiêu là một hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán toàn bộ một lượng hàng hoá hoặc cung cấp đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý. Trong hình thức này, bên giao đại lý đặt giá cho đại lý, bên đại lý quyết định giá bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Do đó, lợi nhuận mà bên đại lý nhận được là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán thực tế so với giá mua và giá bán do bên giao đại lý quy định.

  – Đại lý độc quyền là một hình thức đại lý mà trong một khu vực cụ thể, bên giao đại lý chỉ chọn một đại lý duy nhất để mua bán hoặc cung cấp một số mặt hàng hoặc dịch vụ nhất định.

  – Hình thức kinh doanh mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ của tổng đại lý là khi bên đại lý tổ chức một mạng lưới các đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho bên giao đại lý. Tổng đại lý là đối tác trực tiếp của bên giao đại lý. Tổng đại lý đại diện cho mạng lưới đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với tư cách của tổng đại lý.

  – Các hình thức đại lý khác mà các bên đồng ý. Các bên tham gia quan hệ đại lý có thể thỏa thuận các hình thức đại lý khác như: đại lý hoa lợi, đại lý đảm bảo thanh toán v.v..

  Viết lại đoạn này bằng cách sử dụng các từ có nghĩa tương tự để có cùng ý nghĩa trong tiếng Việt.

  4. Giao thương trung gian có ưu điểm và khó khăn gì?

  4.1 Tiện ích

  Một người trung gian có kiến thức về thị trường và hiểu rõ về các quy định pháp luật và tập quán kinh doanh, cũng như quy trình mua bán tại địa phương, sẽ giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro.

  Người giao phó sẽ không phải đầu tư nhiều vào cơ sở vật chất, giảm được các chi phí trung gian nhờ vào hệ thống sẵn có của trung gian.

  4.2 Vấn đề
  Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Đầu ra:

  Nhược điểm tồn tại ở đây là công ty sẽ không có được sự tiếp xúc trực tiếp với khách hàng của mình và với thị trường nên tốc độ phản ứng sẽ chậm khi đối mặt với sự cạnh tranh. Vốn thường sẽ bị chiếm dụng, lợi nhuận cũng sẽ bị chia sẻ, bị yêu cầu khi các đại lý, trung gian bán hàng.

  Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình giao dịch trung gian, bạn cần lưu ý một số điểm sau đây:

  – Xác định và đảm bảo rằng bên trung gian thứ ba có đáng tin cậy, không gian lừa đảo.

  – Thường thì quá trình giao dịch sẽ diễn ra theo thứ tự sau: Bên mua chuyển khoản cho bên trung gian – Bên trung gian xác nhận – Bên trung gian chuyển khoản cho bên bán – Hoàn tất giao dịch.

  Trên đây là toàn bộ thông tin trong bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Định nghĩa giao dịch trung gian và các loại giao dịch trung gian phổ biến. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

  Mục lục

  Chia sẻ

  Cám ơn bạn đã đặt hàng

  Đơn hàng đã được đặt thành công

  Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

  Tải về Giao dịch trung gian và các hình thức phổ biến