Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • Ngoại tệ và quy định về hoạt động mua bán, đổi ngoại tệ

Ngoại tệ và quy định về hoạt động mua bán, đổi ngoại tệ

Ngoại tệ là một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Đây là các loại tiền tệ được sử dụng trong giao dịch quốc tế, bao gồm cả đồng tiền của các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, hoạt động mua bán, đổi ngoại tệ không phải lúc nào cũng đơn giản. Có những quy định và quyền lợi được đặt ra để bảo vệ người dân và đảm bảo sự ổn định của thị trường tài chính. Hãy cùng tìm hiểu về quy định này và những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động mua bán, đổi ngoại tệ trong bài viết dưới đây.

Chia sẻ

1. Cơ sở hợp pháp quy định về tiền tệ nước ngoài.

– Sửa đổi và bổ sung Luật về các tổ chức tài chính năm 2010 đã được thực hiện vào năm 2017.

– Luật ngoại hối năm 2005 đã được chỉnh sửa và bổ sung vào năm 2013.

– Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định cụ thể việc thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Ngoại hối.

– Thông tư 07/2012/TT-NHNN quy định về tình trạng tiền tệ của các ngân hàng thương mại.

– Quy định số 15/2015/TT-NHNN cho phép các ngân hàng thực hiện các hoạt động liên quan đến giao dịch ngoại tệ.

2. Đồng tiền nước ngoài là gì?

Ngoại tệ là tiền tệ của một quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc tiền tệ chung của châu Âu và tiền tệ chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (khoản 1 Điều 2 Thông tư 07/2012/TT-NHNN).

Trên thực tế giao thương, đánh giá cao những loại tiền tệ mạnh, là những đơn vị tiền được sử dụng phổ biến trong các giao dịch quốc tế, có giá trị quy đổi cao và ít bị ảnh hưởng bởi tỷ giá của các đồng tiền khác. Một số đồng tiền ngoại tệ mạnh phổ biến nhất trên thế giới được công nhận trong thời gian dài là USD (Đô la Mỹ), EURO (Đồng tiền chung châu Âu), GBP (Bảng Anh), CAD (Đô la Canada), CHF (Phrăng Thụy Sỹ), YJP (Yên Nhật).

Đến năm 2019, có 26 quốc gia sử dụng đơn vị tiền tệ được gọi là đô la, trong đó đồng USD là phổ biến nhất.

Thị trường hối đoái là nơi diễn ra các giao dịch mua bán các loại tiền tệ. Thị trường hối đoái của Việt Nam bao gồm thị trường hối đoái giữa các ngân hàng và thị trường hối đoái giữa ngân hàng và khách hàng.

Cá nhân có thể mua tiền nước ngoài tại ngân hàng để thanh toán cho việc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ; để mang tiền nước ngoài ra nước ngoài để phục vụ cho các mục đích hợp pháp; để thanh toán số tiền gốc, lãi và các khoản phí liên quan đến vay nước ngoài: (điều 1 khoản 7, điều 3 khoản 8, điều 17 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005).

3. Tỷ lệ trao đổi là gì?

Tỷ giá hối đoái (tỷ giá) giữa các đồng tiền là vấn đề quan trọng hàng đầu trong giao dịch ngoại tệ, được quy định theo luật pháp như sau:

Kể từ năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện chính sách tỷ giá bằng cách công bố ‘Tỷ giá trung tâm’ hàng ngày trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước. ‘Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ’ là tỷ giá trung bình giao dịch trên thị trường ngoại tệ giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ, được xác định dựa trên sự biến động của tỷ giá trung bình gia quyền trên thị trường ngoại tệ, biến động tỷ giá trên thị trường quốc tế của một số đồng tiền của các quốc gia có quan hệ thương mại, vay nợ, đầu tư lớn với Việt Nam, các yếu tố kinh tế tổng hợp, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Chính quyền quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến ngoại hối, bao gồm cả việc mua bán và đổi ngoại tệ, nhằm thực hiện mục tiêu duy nhất sử dụng đồng Việt Nam trên lãnh thổ của Việt Nam.

4.1. Giao dịch mua bán ngoại tệ là hoạt động trao đổi tiền tệ nước ngoài.

Giao dịch ngoại tệ (còn được gọi là giao dịch hối đoái) bao gồm: giao dịch mua, bán tiền tệ giao ngay; giao dịch mua, bán tiền tệ kỳ hạn; giao dịch đổi tiền tệ và giao dịch quyền chọn mua, bán tiền tệ. Trong đó, giao dịch mua, bán tiền tệ giao ngay là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán với nhau một số tiền tệ bằng Đồng Việt Nam hoặc bằng một tiền tệ khác theo tỷ giá giao ngay được xác định vào ngày giao dịch. (khoản 5, 6 Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-NHNN)

Giao dịch mua, bán tiền tệ giao ngay là một hoạt động ngoại hối cơ bản của các ngân hàng và công ty tài chính được cấp phép hoạt động ngoại hối. Các đối tượng khác được mua tiền tệ theo các quy định sau đây:

Người dân Việt Nam chỉ có thể mua tiền nước ngoài bằng tiền mặt tại các ngân hàng được phép bán tiền nước ngoài (không được mua tại các đại lý đổi tiền nước ngoài). Các ngân hàng có trách nhiệm bán 100 USD/người/ngày (hoặc các loại tiền nước ngoài khác có giá trị tương đương) trong thời gian lưu trú ở nước ngoài là 10 ngày, dựa trên hồ sơ và chứng từ được cung cấp. Trong trường hợp tự cung cấp tiền nước ngoài, ngân hàng có thể bán vượt quá mức quy định này.

Đối với việc bán tiền ngoại tệ dùng mặt của cá nhân chỉ được thực hiện tại các địa điểm được phép mua tiền ngoại tệ của tổ chức tín dụng và đại lý đổi tiền ngoại tệ của tổ chức tín dụng.

4.2. Giao dịch trao đổi tiền tệ là gì?

Bởi vì là sự trao đổi giữa hai loại tiền tệ, việc mua bán còn được gọi là việc trao đổi ngoại tệ. Do đó, quy định về đại lý trao đổi ngoại tệ, nhưng nội dung lại là việc đại lý mua ngoại tệ từ khách hàng (riêng đại lý trao đổi ngoại tệ cửa khẩu quốc tế thì còn bán ngoại tệ cho khách hàng).

The law stipulates that the exchange of foreign currency can only be carried out at authorized credit institutions, foreign exchange service providers, and foreign exchange agents that have been granted a Certificate of Registration as foreign exchange agents by the State Bank of Vietnam. (Decree 89/2016/ND-CP)

Các tổ chức kinh tế chỉ được phép thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật về vị trí đặt đại lý đổi ngoại tệ, cơ sở vật chất, nhân viên, quy trình công việc và được chấp thuận làm đại lý đổi ngoại tệ cho một tổ chức tín dụng. (Điều 4 Nghị định 89/2016/NĐ-CP)

Đối với việc tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ chỉ được thực hiện tại các tổ chức ngân hàng được phép kinh doanh, cung cấp dịch vụ ngoại hối và các tổ chức kinh tế được Ngân hàng Trung ương chấp thuận thực hiện hoạt động trực tiếp tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ.

Các tổ chức kinh tế có thể được xem xét và chấp thuận để thực hiện trực tiếp việc nhận và chi, trả ngoại tệ nếu đáp ứng được các yêu cầu về trang thiết bị và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật, ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài và có phương án thực hiện dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể xem xét và chấp thuận đăng ký cho tổ chức kinh tế trở thành đại lý chi, trả ngoại tệ nếu tổ chức đó đáp ứng các yêu cầu về trang thiết bị và cơ sở vật chất, và được một tổ chức tín dụng ủy quyền để thực hiện việc chi, trả ngoại tệ. (điều 6, nghị định 89/2016/NĐ-CP)

Các đại lý đổi tiền nước ngoài phải bán hết số tiền ngoại tệ đã mua (trừ số tiền ngoại tệ dự trữ không quá 2.000 USD, trừ khi có trường hợp đặc biệt) cho các tổ chức tín dụng vào cuối mỗi ngày làm việc. Trong trường hợp đại lý ở xa và khó di chuyển, thời gian này cũng không quá 07 ngày làm việc. Đồng thời, đại lý đổi tiền nước ngoài phải công khai niêm yết tỷ giá mua tiền nước ngoài bằng đồng Việt Nam tại địa điểm của mình và thực hiện mua tiền nước ngoài từ khách hàng theo tỷ giá đã niêm yết.

5. Hình phạt áp dụng cho việc thanh toán nợ bằng tiền ngoại tệ trong nước?

Theo những thông tin mà tôi biết, việc sử dụng tiền ngoại tệ trong nước đã được quy định rõ ràng. Tôi nhận thấy, có nhiều trường hợp trong nước mà người ta trả nợ cho nhau bằng tiền ngoại tệ, vậy hành vi này có vi phạm luật không? Và hình phạt cho hành vi này được quy định như thế nào?

Rất mong được trả lời. Xin cảm ơn!

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, vi phạm hành vi thanh toán nợ trong nước bằng ngoại tệ sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

6. Người dân có được phép giữ tiền nước ngoài không?

Kính gửi luật sư. Tôi có một vấn đề muốn hỏi, rất mong được bạn tư vấn giúp. Tôi có một số tiền tiết kiệm và muốn sử dụng số tiền này để mua ngoại tệ và gửi tiết kiệm. Tôi muốn hỏi liệu việc này có vi phạm pháp luật không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này và thủ tục là gì?

Rất mong được trả lời. Xin cảm ơn!

Chào bạn, câu hỏi của bạn chúng tôi nghiên cứu và trả lời như sau:

Tại Điều 13 Nghị định 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi quy định về sử dụng tiền ngoại tệ mặt của cá nhân như sau:

Mọi khó khăn bạn hãy trao đổi trực tiếp với tôi.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Ngoại tệ và quy định về hoạt động mua bán, đổi ngoại tệ