Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • Phát mại tài sản: Định nghĩa và quy định pháp luật liên quan

Phát mại tài sản: Định nghĩa và quy định pháp luật liên quan

Phát mại tài sản là một thuật ngữ pháp lý phổ biến trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về ý nghĩa và quy định pháp luật liên quan đến phát mại tài sản. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm phát mại tài sản là gì và những quy định pháp luật liên quan đến việc này. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, mọi người sẽ có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về phát mại tài sản.

Chia sẻ

1. Định nghĩa bán tài sản

Phát mại tài sản là việc tiết lộ và tiến hành bán tài sản theo cách công khai theo quy trình được quy định bởi pháp luật nhằm giải quyết nghĩa vụ thanh toán.

Hành vi bán đồ tài sản có thể được thực hiện bởi người sở hữu tài sản, người có quyền theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật để trả nợ từ quan hệ hợp đồng hoặc từ một sự kiện được quy định bởi pháp luật. Vì liên quan đến nhiều bên, pháp luật có các quy định cụ thể về điều kiện, trình tự và thủ tục bán tài sản. Tài sản bán có thể là tài sản di động hoặc tài sản không động. Trong quan hệ giữa các chủ thể thực hiện các hành vi thương mại, dân sự, bán tài sản là một trong các biện pháp xử lý tài sản được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Ví dụ cho một doanh nghiệp hoặc một đơn vị kinh doanh khi gặp phải tình trạng phá sản hoặc chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp phải bán các tài sản của mình để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán. Sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ trả nợ, phần tài sản còn lại sẽ được phân chia đồng đều cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Khi nào ngân hàng bán tài sản thế chấp

Khi người đặt cược tài sản không thực hiện nghĩa vụ, vi phạm nghĩa vụ quy định trong hợp đồng đặt cược, thì tài sản đặt cược có thể bị xử lý bằng các phương thức theo quy định tại Điều 303 Luật Dân sự năm 2015.

1. Bên đảm bảo và bên nhận đảm bảo có thể đồng ý với nhau về một trong các phương thức xử lý tài sản thế chấp sau đây:

a) Bán đấu giá tài sản;
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: Tiến hành bán đấu giá tài sản;

b) Bên nhận đảm bảo tự tiêu thụ tài sản;

c) Bên nhận cam kết sẽ đảm bảo tài sản chính làm thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên đảm bảo;

Phương pháp khác.

2. Trường hợp không có sự đồng ý về phương thức xử lý tài sản đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì tài sản sẽ được bán đấu giá, trừ khi có quy định khác theo luật.

Cụ thể, ngân hàng có thể thực hiện xử lý tài sản theo các phương thức sau đây nếu ngân hàng và người thế chấp đồng ý về phương thức xử lý tài sản thế chấp khi ký kết hợp đồng thế chấp:

– Tiến hành đấu giá tài sản

– Bên nhận đảm bảo tự tiến hành bán tài sản.

– Bên nhận cam kết đảm bảo sẽ đảm nhận tài sản chính làm thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên đảm bảo.

– Cách khác

Khi không có sự đồng ý về cách xử lý tài sản đảm bảo theo quy định, tài sản sẽ được bán đấu giá, trừ khi có quy định khác theo luật.

Khi vi phạm nghĩa vụ, không thực hiện nghĩa vụ, thực hiện không chính xác thì người thế chấp không có quyền quyết định về tài sản.

3. Các trường hợp mà Ngân hàng có thể bán tài sản thế chấp

Trong các hợp đồng thế chấp, thường ngân hàng và bên thế chấp sẽ thống nhất điều khoản về xử lý tài sản đảm bảo, nếu bên vay vốn ngân hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng có quyền yêu cầu bên thế chấp chuyển nhượng tài sản thế chấp để bán đấu giá. Nếu bên thế chấp đồng ý với việc này thì ngân hàng có quyền tiếp quản tài sản và tiến hành thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính hợp pháp và tránh rủi ro trong việc xử lý tài sản đảm bảo khi chủ sở hữu không đồng ý chuyển giao tài sản, một số ngân hàng thương mại đã lựa chọn việc khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp.

4. Cách thức và quy trình bán đấu giá tài sản của ngân hàng

Quá trình xử lý tài sản đảm bảo phải được thực hiện một cách công khai và rõ ràng để đảm bảo sự thông tin đến tất cả mọi người, đồng thời đảm bảo tính khách quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch. Các cá nhân, tổ chức liên quan phải tuân thủ và tuân thủ các quy định theo các quy trình thủ tục theo quy định của Luật đấu giá tài sản, Luật đất đai (nếu tài sản đấu giá là đất đai) và các văn bản pháp luật có liên quan.

Các giai đoạn của quy trình bán tài sản bao gồm như sau:

Người chịu trách nhiệm quản lý tài sản sẽ gửi thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản đảm bảo cho các bên nhận tài sản đảm bảo khác theo địa chỉ được lưu trữ tại các cơ quan đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản đảm bảo trước khi tiến hành xử lý tài sản đảm bảo. Theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch đảm bảo bao gồm những nội dung chính như sau:

– Văn bản phải đề cập rõ nguyên nhân tài sản bị xử lý

– Miêu tả các thông tin về tài sản

– Các trách nhiệm được đảm bảo

– Các thông tin về địa điểm giải quyết tài sản và thời gian, phương pháp đảm bảo xử lý tài sản.

Trong trường hợp không có sự đồng ý, tài sản sẽ được định giá thông qua một tổ chức hoặc cá nhân có chức năng định giá tài sản. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận về giá trị của tài sản bảo đảm. Trong quá trình định giá, cần đảm bảo tính khách quan và phù hợp với giá trị thị trường.

Trước khi tiến hành xử lý tài sản đảm bảo, bên đảm bảo phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận đảm bảo và chi trả các khoản phí phát sinh. Trừ khi có quy định khác trong pháp luật, bên đảm bảo có quyền nhận lại tài sản đó trước khi tiến hành xử lý.

Trong trường hợp không có thỏa thuận về cách xử lý tài sản đảm bảo hoặc không thực hiện nghĩa vụ, các tài sản này sẽ được bán đấu giá. Số tiền thu được từ việc bán quyền sử dụng đất sẽ được thanh toán trước cho chủ sở hữu tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác bao gồm những điều sau đây:

– Danh sách tài sản, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản

– Tên của tổ chức đấu giá và cá nhân sở hữu tài sản đấu giá, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và cá nhân sở hữu tài sản đấu giá.

– Khoảng thời gian tổ chức phiên đấu giá tài sản, vị trí tổ chức phiên đấu giá tài sản.

– Điều kiện, phương thức đăng ký tham gia đấu giá

– Giá ban đầu của tài sản được đấu giá trong trường hợp công bố giá ban đầu; số tiền trả trước.

Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản sau khi trả chi phí lưu trữ hồ sơ, giữ và xử lý tài sản thế chấp, cầm cố sẽ được các bên thanh toán theo thứ tự ưu tiên theo quy định, thỏa thuận hoặc pháp luật.

Trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản sau khi trừ đi chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý nhỏ hơn giá trị tài sản thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm, trừ khi các bên đã thỏa thuận bổ sung tài sản bảo đảm, thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán được xem là nghĩa vụ không có bảo đảm và các bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi xử lý phát mại quyền sử dụng tài sản.

Trong trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản đảm bảo vượt quá số tiền phải chi trả cho việc giữ, bảo quản và xử lý tài sản thế chấp, số tiền chênh lệch này sẽ được trả lại cho chủ sở hữu tài sản còn lại nếu có.

Trong trường hợp pháp luật quy định việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu. Hợp đồng mua bán tài sản giữa chủ sở hữu tài sản hoặc người thi hành án với người mua tài sản về việc xử lý tài sản đảm bảo thì hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản được sử dụng để thay thế cho các loại giấy tờ này.

Thủ tục chuyển quyền sở hữu cho người có quyền sử dụng tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của luật về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản sau khi xử lý được thực hiện theo quy định của luật.

Tiếp theo, người nhận sẽ đăng ký quyền sở hữu đất và quyền sử dụng tài sản đó tại các cơ quan đăng ký đất đai có thẩm quyền để nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản cho người sử dụng đất theo quy định.

5. Các phương thức bán tài sản theo quy định của Ngân hàng hiện nay

Khi người đặt cược tài sản không thực hiện nghĩa vụ hoặc vi phạm nghĩa vụ quy định trong hợp đồng đặt cược tài sản, ngân hàng sẽ thực hiện bán đấu giá tài sản đặt cược thông qua các phương thức theo quy định tại Điều 303 Bộ luật dân sự năm 2015 bao gồm:

Theo quy định, đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản thông qua quy trình công khai trao đổi giữa nhiều người có mong muốn mua và người đưa ra giá cao nhất sẽ được chọn là người mua tài sản. Nếu dựa theo quy định của Luật đấu giá tài sản, ‘Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức trả giá từ thấp lên cao, có sự tham gia của ít nhất hai người theo nguyên tắc và trình tự được quy định trong Nghị định này. Phương thức trả giá từ thấp lên cao là phương thức trả giá từ mức giá thấp nhất lên mức giá cao nhất cho đến khi có người trả giá cao nhất.’

Trong trường hợp giao dịch bảo đảm, nếu có sự thỏa thuận hoặc sự đồng ý từ bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm có thể tự tiến hành bán tài sản để đền bù giá trị của nghĩa vụ không được thực hiện bởi bên có nghĩa vụ.

Thường thì khi thiết lập biện pháp đảm bảo, giá trị của tài sản đảm bảo bằng hoặc cao hơn giá trị của nghĩa vụ được đảm bảo. Do đó, các bên có thể đồng ý rằng bên nhận đảm bảo sẽ nhận tài sản đó như một phương thức thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ. Trong trường hợp giá trị của tài sản đảm bảo lớn hơn giá trị của nghĩa vụ, bên nhận đảm bảo phải thanh toán lại cho bên đảm bảo và ngược lại.

Đây là một phương pháp pháp lý dự phòng và cho phép các bên thỏa thuận về cách thức xử lý tài sản đảm bảo.

Khi không có sự đồng ý về cách xử lý tài sản đảm bảo theo quy định, tài sản sẽ được bán đấu giá, trừ khi có quy định khác theo luật.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Phát mại tài sản: Định nghĩa và quy định pháp luật liên quan