Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • So sánh vị trí của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Ý nghĩa của thẩm quyền là gì?

So sánh vị trí của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Ý nghĩa của thẩm quyền là gì?

Chủ tịch nước và Tổng Bí thư là hai vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về vai trò và quyền hạn của hai chức vụ này. Vậy, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước ai to hơn? Thẩm quyền là gì? Để giải đáp những thắc mắc này, chúng ta cùng tìm hiểu về hai chức vụ này và sự khác biệt giữa chúng. Hãy cùng nhau khám phá để hiểu rõ hơn về cấu trúc chính trị của đất nước chúng ta.

Chia sẻ

1. Ai có quyền lực lớn hơn giữa Tổng Bí thư và Chủ tịch nước? Ý nghĩa của thẩm quyền là gì?

1.1 Với Chủ tịch Hội đồng Trung ương

Tổng Bí thư là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Hiến pháp 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng có mối quan hệ chặt chẽ với Nhân dân, phục vụ Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

Tổng Bí thư cũng là Bí thư Ban Chấp hành Trung ương; Chủ tịch Ban chỉ đạo Trung ương về ngăn chặn, đối phó với hành vi tham nhũng.

1.2 Với Tổng thống

Theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước đảm nhận vai trò là người đứng đầu Nhà nước, đại diện cho quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các vấn đề nội bộ và quốc tế.

Chủ tịch nước có trách nhiệm và quyền hạn như: Công bố Hiến pháp, pháp luật; Đề xuất Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Trao tặng huân chương, huy chương, quyết định cho nhập, thôi quốc tịch; Lãnh đạo lực lượng vũ trang; Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của các nước…

Hiện tại, Tổng thống cũng là Lãnh đạo nhóm chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Theo sơ đồ cơ cấu của nhà nước Việt Nam, vị trí có quyền lực cao nhất là Tổng Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trước đây, vị trí Chủ tịch Đảng mà Hồ Chủ tịch từng đảm nhiệm được coi là có quyền hạn tối cao. Tuy nhiên sau khi vị trí này bị loại bỏ, Tổng Bí thư trở thành chức vụ có toàn quyền trong hoạt động.

Với việc phân chia cấu trúc quyền lực như vậy, có thể nhận thấy hiện nay Tổng bí thư đang đảm nhận vị trí có địa vị và thẩm quyền cao nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đảm nhận vị trí này. Ông là một chính trị gia được bổ nhiệm lên Tổng Bí thư từ tháng 1 năm 2011. Đến năm 2021, ông được tái bầu và giữ chức vụ trong 3 kỳ.

2. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được lựa chọn như thế nào?

Việc chọn Tổng Bí thư được quy định trong Hiến pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư được bầu bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ số Ủy viên Bộ Chính trị.

Trong khi đó, theo Hiến pháp và Nghị quyết 102/2015/QH13, Chủ tịch nước được bầu bởi Quốc hội dựa trên danh sách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất. Quốc hội sẽ tổ chức cuộc họp để thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Việc bầu Chủ tịch nước được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín.

Nếu có hơn một nửa số phiếu hợp lệ tán thành so với tổng số đại biểu Quốc hội và được nhiều phiếu tán thành hơn thì sẽ trúng cử. Trong trường hợp nhiều người có số phiếu tán thành bằng nhau và đạt hơn một nửa số phiếu hợp lệ tán thành so với tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu lại để chọn ra những người có số phiếu hợp lệ tán thành bằng nhau.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước phải đứng trước Quốc kỳ thề trung thành với Đất nước, Nhân dân, Hiến pháp và nội dung khác phù hợp với trách nhiệm được giao. Thời gian thề không quá 03 phút.

Theo quy định, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đều có thời gian làm việc là 05 năm. Trong đó, Tổng Bí thư không giữ chức vụ quá hai thời gian làm việc liên tiếp.

3. Những tiêu chí của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ hiện tại.

Theo quy định tại Phần 2 Quyết định số 214-QĐ/TW năm 2020 về tiêu chuẩn các chức danh như sau:

– Đảm bảo đủ các tiêu chí chung của thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

– Đồng thời, cần có những đặc điểm, khả năng như sau:

+ Có độ tin cậy cao trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân; là trung tâm hòa nhập, tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’.

+ Đặc điểm quan trọng nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng.

+ Có kiến thức sâu về lý thuyết chính trị.

+ Có hiểu biết sâu, rộng, toàn diện về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước…

+ Sở hữu phẩm chất chính trị, tư duy nhạy bén, khả năng nghiên cứu, phát hiện, đề xuất và quyết đoán; giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt đối diện với những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến tương lai của Đảng, của quốc gia, của dân tộc.

+ Có khả năng dẫn dắt, quản lý Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có khả năng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt.

+ Đã trải qua và hoàn thành thành công nhiệm vụ ở vị trí lãnh đạo cao cấp của tỉnh, thành phố hoặc cấp trên; tham gia Ban Chấp hành Trung ương trong ít nhất một nhiệm kỳ; trường hợp đặc biệt do quyết định của Ban Chấp hành Trung ương.

– Đảm bảo đủ các tiêu chí chung của thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

– Đồng thời, cần có những đặc điểm, khả năng như sau:

+ Được đánh giá cao về độ tin cậy, là một tổ chức đoàn kết trong cơ quan lãnh đạo trung ương, cơ quan chính trị, trong toàn bộ Đảng và nhân dân.

+ Có khả năng xuất sắc, toàn diện trong các lĩnh vực làm việc, đặc biệt là trong lĩnh vực nội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng; có kiến thức sâu, rộng về công tác pháp luật.

+ Là trung tâm hội tụ các thế lực xã hội và các cộng đồng dân tộc trong và ngoài quốc gia.

+ Kiên quyết trong việc lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

+ Đã trải qua và hoàn thành thành công nhiệm vụ ở vị trí lãnh đạo cao cấp của tỉnh, thành phố hoặc cấp trên; tham gia Ban Chấp hành Trung ương trong ít nhất một nhiệm kỳ; trường hợp đặc biệt do quyết định của Ban Chấp hành Trung ương.

– Đảm bảo đủ các tiêu chí chung của thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

– Đồng thời, cần có những đặc điểm, khả năng như sau:

+ Được đánh giá cao về độ tin cậy, là một tổ chức đoàn kết trong cơ quan trung ương, cơ quan chính trị, trong toàn bộ Đảng, trong Quốc hội và dân chúng.

+ Kiên quyết trong việc lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

+ Có khả năng xuất sắc, toàn diện trong các lĩnh vực công việc, đặc biệt là trong việc lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và trong việc điều hành hệ thống chính trị, chủ trương, quyết định của Đảng về xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đảm bảo dân chủ, công bằng, minh bạch, công khai, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và đảm bảo mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

+ Có kiến thức rộng về hệ thống pháp luật của Việt Nam, luật pháp và quy tắc quốc tế.

+ Có khả năng điều phối chất lượng, hiệu quả các cuộc họp Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

+ Đã trải qua và hoàn thành thành công nhiệm vụ ở vị trí lãnh đạo cao cấp của tỉnh, thành phố hoặc cấp trên; tham gia Ban Chấp hành Trung ương trong ít nhất một nhiệm kỳ; trường hợp đặc biệt do quyết định của Ban Chấp hành Trung ương.

– Đảm bảo đủ các tiêu chí chung của thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

– Đồng thời, cần có những đặc điểm, khả năng như sau:

+ Được đánh giá cao về độ tin cậy, là một tổ chức đoàn kết trong cơ quan lãnh đạo trung ương, cơ quan chính trị, trong toàn bộ Đảng và nhân dân.

+ Có khả năng xuất sắc toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; tư duy nhạy bén, linh hoạt, quyết đoán, kiên quyết, đưa ra quyết định đúng lúc cho những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến lĩnh vực hành chính.

+ Có kiến thức sâu rộng về hành chính quốc gia, kinh tế – xã hội của đất nước; hiểu biết về kinh tế, chính trị toàn cầu và quá trình hội nhập quốc tế.

+ Có khả năng toàn diện về sắp xếp, quản lý, hướng dẫn, điều hành cơ quan hành chính nhà nước và hệ thống chính trị.

+ Có khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nguyên tắc, hướng dẫn, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

+ Đã trải qua và hoàn thành thành công nhiệm vụ ở vị trí lãnh đạo cao cấp của tỉnh, thành phố hoặc cấp trên; tham gia Ban Chấp hành Trung ương trong ít nhất một nhiệm kỳ; trường hợp đặc biệt do quyết định của Ban Chấp hành Trung ương.

4. Đối chiếu về mức thu nhập của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ hiện tại.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15, kể từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở sẽ được nâng lên mức 1.800.000 đồng mỗi tháng.

Theo Quyết định 204/2004/NĐ-CP mức lương cụ thể được tính bằng cách sử dụng công thức sau đây:

Ngoài ra, dựa vào:

– Mục I Bảng thù lao chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương Ban ra lệnh kèm theo Quyết định số 128-QĐ/TW năm 2004

– Phần I Bảng lương vị trí đối với quan chức lãnh đạo của Nhà nước được ban hành trong Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11.

Theo đó, mức thu nhập của ‘bốn người đứng đầu’ Việt Nam hiện tại như sau:

Vì vậy, hiện tại mức thu nhập của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là tương đương nhau, mức thu nhập của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ cũng là tương đương nhau.

Mức thu nhập của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước vượt trội hơn so với mức thu nhập của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

Bạn đọc có thể tham khảo nội dung bài viết sau đây.

Để giải quyết bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, công ty Luật Minh Khuê.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về So sánh vị trí của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Ý nghĩa của thẩm quyền là gì?