Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • Thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thực hiện như thế nào?

Thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thực hiện như thế nào?

Bạn có biết rằng, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và tài sản, việc kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là một quy trình cần thiết? Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về thủ tục này. Vậy, hãy cùng tìm hiểu về thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là gì, tại sao nó quan trọng và những điều cần lưu ý trong quá trình kiểm định. Hãy cùng khám phá để bảo vệ mạng sống và tài sản của chúng ta!

Chia sẻ

1. Các công cụ phòng cháy và chữa cháy

– Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy bao gồm các phương tiện cơ giới, trang thiết bị, máy móc, dụng cụ, chất hóa học, công cụ hỗ trợ đặc biệt dùng để phòng cháy, chữa cháy, cứu người, cứu tài sản được quy định trong Phụ lục VI được ban hành kèm theo Nghị định này.

– Các phương tiện chữa cháy cơ giới của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy được quy định tại phần 1 Phụ lục VI được ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

– Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn sau đây:

+ Đảm bảo về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và cứu hỏa.

+ Phù hợp với các quy định, chuẩn mực của Việt Nam hoặc chuẩn mực quốc tế được chấp nhận áp dụng tại Việt Nam.

2. Xác minh các công cụ phòng cháy và chữa cháy là gì?

– Xác minh phương tiện phòng cháy và chữa cháy là một quá trình thực hiện bởi một cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền để kiểm tra, đánh giá và chứng nhận tính phù hợp của phương tiện phòng cháy và chữa cháy với các yêu cầu được quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy theo hướng dẫn từ Bộ Công an.

– Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, được liệt kê trong Phụ lục VII kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, phải trải qua quá trình kiểm định và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định trước khi được sử dụng. Các phương tiện này có thể được sản xuất mới, lắp ráp, hoặc hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu.

3. Nội dung, phương pháp kiểm tra thiết bị phòng cháy và chữa cháy
Nội dung và phương pháp kiểm định các phương tiện phòng cháy và chữa cháy là quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của chúng. Việc kiểm tra này bao gồm việc xác định tính trạng hoạt động, độ tin cậy và khả năng hoạt động của các thiết bị phòng cháy và chữa cháy.
Phương pháp kiểm tra phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan. Các phương pháp kiểm tra thường bao gồm kiểm tra hình thức, kiểm tra chức năng và kiểm tra hiệu suất của các thiết bị. Kiểm tra hình thức bao gồm việc kiểm tra các thành phần, kết cấu và vị trí của các thiết bị. Kiểm tra chức năng đảm bảo rằng các thiết bị hoạt động đúng cách và đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Kiểm tra hiệu suất đánh giá khả năng của các thiết bị trong việc chữa cháy và đảm bảo rằng chúng hoạt động hiệu quả.
Việc kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đảm bảo rằng chúng sẽ hoạt động đúng cách trong trường hợp xảy ra cháy. Điều này đảm bảo tính an toàn cho con người và tài sản.

– Xác minh loại hình, hình dạng và mẫu mã của phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

– Xác minh các tham số kỹ thuật liên quan đến độ chất lượng của phương tiện.

– Kiểm tra số lượng, nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện;
Input: kiểm tra số lượng, nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của xe cộ.

– Kiểm tra loại hình, hình dạng phương tiện;

– Xác minh, thử nghiệm, thực hiện thí nghiệm, đánh giá chất lượng mẫu thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

Mẫu phương tiện phòng cháy và chữa cháy được lấy ngẫu nhiên theo phương pháp lấy mẫu quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trong trường hợp chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định việc kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm, đánh giá chất lượng mẫu phương tiện, ta sẽ thực hiện theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quốc tế được chấp nhận áp dụng tại Việt Nam. Ta cũng được phép sử dụng kết quả kiểm định từ các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp phép để xem xét cấp giấy chứng nhận kiểm định.

– Đánh giá kết quả và tạo bản ghi kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC25).

4. Quy trình yêu cầu xác minh, cấp Giấy chứng nhận xác minh phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

– Hồ sơ yêu cầu kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy: Văn bản yêu cầu kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC26) của công ty trực tiếp sản xuất, lắp ráp, thay đổi trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Giấy chứng nhận nguồn gốc hoặc xuất xưởng của phương tiện; Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có); tài liệu kỹ thuật của phương tiện yêu cầu kiểm định;

– Hồ sơ yêu cầu kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy: Văn bản yêu cầu kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC26) của công ty trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Giấy chứng nhận nguồn gốc hoặc xuất xưởng của phương tiện; Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có); tài liệu kỹ thuật của phương tiện yêu cầu kiểm định;

– Hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy: Văn bản yêu cầu cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC27); biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mẫu số PC28); Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc xuất xưởng của phương tiện; Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có); tài liệu kỹ thuật của phương tiện yêu cầu kiểm định.

Tài liệu, giấy tờ có trong hồ sơ là bản gốc hoặc bản sao được xác nhận bằng công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản gốc để cán bộ tiếp nhận hồ sơ so sánh. Nếu hồ sơ bằng ngôn ngữ nước ngoài thì phải có bản phiên dịch sang tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản phiên dịch đó.

Cơ quan, tổ chức gửi 01 tập tài liệu cho cơ quan Công an có thẩm quyền theo một trong các hình thức sau:

– Trực tiếp tại Phòng Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;

– Trực tuyến tại cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh sách thông tin bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin bí mật nhà nước);

– Qua sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, thông qua việc thuê dịch vụ từ các tổ chức kinh doanh, cá nhân hoặc thông qua việc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện theo các quy định sau:

– Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và hợp lệ thì nhận và ghi thông tin vào Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC03).

– Trường hợp tài liệu chưa đủ thành phần hoặc không hợp lệ, hướng dẫn hoàn thiện tài liệu theo quy định và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung tài liệu yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC04).

– Trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền, nhân viên tiếp nhận hồ sơ phải trao trực tiếp 01 bản Giấy nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Giấy hướng dẫn bổ sung hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho người đến nộp hồ sơ và lưu 01 bản.

– Trường hợp gửi hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền, nhân viên tiếp nhận sẽ thông báo qua email, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi hồ sơ.

– Trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, thông qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật, nhân viên tiếp nhận hồ sơ phải chuyển đi 01 bản Biên nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên nhận hướng dẫn bổ sung hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó và lưu 01 bản.

Người được cơ quan, tổ chức gửi đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Thư giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền, trình bày thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

– Trường hợp cơ quan, tổ chức yêu cầu cơ quan Công an thực hiện việc xác minh trực tiếp, cấp Giấy chứng nhận xác minh phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an đã tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho cơ quan, tổ chức đã gửi hồ sơ trước đó về việc tổ chức lấy mẫu xác suất để thực hiện việc kiểm định. Sau khi lấy mẫu, phải tạo biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mẫu số PC28). Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả kiểm định kèm theo biên bản kiểm định, cơ quan Công an phải thông báo kết quả kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

– Trường hợp phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy thực hiện việc kiểm định và yêu cầu cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Trong vòng 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Công an phải xem xét, đánh giá kết quả kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Mỗi phương tiện phòng cháy và chữa cháy chỉ được kiểm định một lần và nhận Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC29) và dán tem kiểm định. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, đơn vị thực hiện kiểm định phải hợp tác với cơ quan Công an để dán tem kiểm định lên phương tiện theo Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được cấp.

5. Quyền thẩm định, cấp Giấy chứng nhận thẩm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

– Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hỏa thực hiện việc kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho các phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Phụ lục VII được ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

– Cơ quan, tổ chức có trụ sở đặt tại khu vực quản lý và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền phải cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho các phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại các mục 2, 3, 6, 7 và 8 Phụ lục VII được ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Công an cấp tỉnh.

– Các đơn vị thuộc cơ quan Công an, đáp ứng đủ tiêu chuẩn và được Bộ Công an cho phép thực hiện công tác kiểm định; các cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được phép thực hiện các hoạt động tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm định, lấy mẫu, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và lập biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC25) đối với loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được cấp phép kiểm định thuộc danh sách quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này. Sau khi có kết quả kiểm định, phải thông báo bằng văn bản kèm theo biên bản kiểm định để đơn vị đề nghị kiểm định gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đến cơ quan Công an có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Mọi khó khăn bạn hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua dịch vụ tổng đài 24/7 bằng cách gọi số:

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thực hiện như thế nào?