Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • Tìm hiểu về hợp đồng mua bán nhà ở và quy định liên quan

Tìm hiểu về hợp đồng mua bán nhà ở và quy định liên quan

Bạn đã bao giờ tự hỏi về hợp đồng mua bán nhà ở là gì và những quy định quan trọng liên quan đến nó chưa? Hợp đồng mua bán nhà ở là một văn bản pháp lý quan trọng trong quá trình mua bán bất động sản. Nó không chỉ đảm bảo quyền lợi của người mua và người bán, mà còn tạo ra sự minh bạch và sự an toàn cho cả hai bên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hợp đồng mua bán nhà ở và những quy định quan trọng mà bạn cần biết. Hãy cùng khám phá!

Chia sẻ

1. Định nghĩa về giao kết hợp đồng mua bán căn hộ

Hợp đồng mua bán căn nhà là một loại hợp đồng dân sự phổ biến, theo đó, bên bán có trách nhiệm chuyển nhượng căn nhà và các tài liệu chứng nhận quyền sở hữu căn nhà đó cho bên mua, trong khi bên mua có trách nhiệm tiếp nhận căn nhà và thanh toán số tiền theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng mua bán căn nhà phải được thực hiện bằng văn bản và cần có sự chứng nhận từ cơ quan công chứng hoặc uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền, trừ khi có quy định khác trong pháp luật. Việc bán căn nhà thuộc sở hữu chung của nhiều người phải có sự đồng ý bằng văn bản từ tất cả các chủ sở hữu.

Việc bán nhà ở theo hình thức sở hữu chung không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các chủ sở hữu chung khác. Các chủ sở hữu chung có quyền ưu tiên mua nhà. Bên bán nhà có trách nhiệm thông báo cho bên mua về các hạn chế về quyền sở hữu nhà ở, nếu có, và phải bảo quản nhà ở cho đến khi giao nhà cho bên mua. Bên bán cần giao nhà đúng theo tình trạng đã ghi trong hợp đồng và cung cấp sơ đồ nhà cho bên mua. Bên bán cũng phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật về mua bán nhà ở, có quyền yêu cầu bên mua nhận nhà, thanh toán tiền và hoàn thành các thủ tục mua bán theo thoả thuận. Bên bán không được giao nhà khi chưa nhận đủ tiền theo thoả thuận.

Bên mua nhà phải đảm bảo trả đủ số tiền mua nhà đúng thời hạn và theo phương thức đã thỏa thuận. Trong trường hợp không có thỏa thuận, bên mua phải trả tiền tại địa điểm và thời điểm giao nhà. Bên mua cũng phải đảm bảo quyền lợi của người thuê nhà nếu nhà đang được cho thuê, theo các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà. Bên mua cũng có quyền nhận nhà kèm theo sơ đồ nhà, theo tình trạng đã được quy định trong hợp đồng mua bán. Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà đúng thời hạn đã thỏa thuận. Nếu bên bán không giao nhà đúng thời hạn hoặc giao chậm, bên bán phải bồi thường thiệt hại.

2. Quy định pháp luật tổng quát về hợp đồng giao dịch tài sản.

3. Nội dung hợp đồng mua bán căn hộ
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: Nội dung hợp đồng mua bán chung cư

– Tên cá nhân: Tên và họ của mỗi người, tên tổ chức: Tên của một tổ chức hoặc công ty, địa chỉ: Địa chỉ của các bên.

– Nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá, giá trị đóng góp vốn và giá giao dịch của căn nhà sẽ được xác định theo thỏa thuận đó. Trong trường hợp Nhà nước quy định giá, các bên phải tuân thủ quy định đó.

– Thời gian và cách thức thanh toán tiền;

– Thời điểm nhận nhà ở; thời gian đảm bảo nhà ở; thời gian tối đa để đóng vốn.

– Quyền và trách nhiệm của các phía;

– Cam đoan của tất cả các phía;
– Cam kết của tất cả các bên tham gia;
– Cam kết từ tất cả các đối tác;
– Sự cam kết từ mọi bên liên quan;
– Tất cả các bên đều cam kết;
– Mọi phía đều cam đoan;
– Tất cả các đối tác đều cam kết.

– Các hiệp định khác;
– Các giao kết khác;
– Các hợp đồng khác;
– Các thỏa thuận khác;
– Các điều khoản khác;
– Các cam kết khác;
– Các thoả thuận khác;
– Các sắc lệnh khác;
– Các quy ước khác;
– Các điều kiện khác.

– Thời gian có tác dụng của hợp đồng;

– Ngày, tháng, năm thực hiện giao kết hợp đồng;

– Ký tên và ghi rõ tên của tất cả các bên liên quan, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ vị trí công việc của người ký.

4. Một số dạng hợp đồng mua bán căn hộ

4.1 Giao dịch mua bán căn hộ có thời gian xác định.

Thời gian mà người mua có quyền sở hữu căn nhà.

Các quyền và trách nhiệm của người mua trong thời gian sở hữu căn nhà.

Nhiệm vụ của chúng tôi là đăng ký và cấp Giấy chứng nhận cho bên mua.

Việc trao trả lại căn nhà liên quan đến quyền sử dụng đất và người nhận trả lại căn nhà sau khi quyền sở hữu kết thúc.

Nội dung này được thực hiện theo Điều 8 Khoản 1 Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

+ Nguyên tắc: Việc chuyển giao sẽ được thực hiện theo sự thỏa thuận của các bên liên quan; trong trường hợp không có sự thỏa thuận, quyền chủ sở hữu ban đầu hoặc người thừa kế hợp pháp của chủ sở hữu ban đầu sẽ được áp dụng.

+ Nếu tổ chức sở hữu nhà ở bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động, nhà ở sẽ được xử lý theo luật phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động. Trong một khoảng thời gian nhất định, cá nhân hoặc tổ chức đang quản lý nhà ở sẽ tiếp tục quản lý và không được thực hiện các quyền bán, cho thuê mua, tặng, thừa kế, thế chấp, cho thuê hoặc góp vốn cho nhà ở này. Việc chuyển giao nhà ở này sẽ được thực hiện trong vòng 03 tháng, tính từ ngày xác định chủ sở hữu nhà ở.

+ Các tổ chức nước ngoài bị chính phủ Việt Nam thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam sẽ phải chuyển nhượng, trao tặng cho cá nhân sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

4.2 Giao dịch mua bán căn hộ với hình thức thanh toán trễ hạn, trả góp.

4.3 Giao dịch mua bán căn hộ trong tình trạng sở hữu chung.

Việc tiến hành giao dịch mua bán căn hộ chung cư theo quy định tại Điều 126 Luật Nhà ở 2014 như sau:

4.4 Giao dịch bất động sản đang cho thuê

Việc mua bán nhà ở đang cho thuê được thực hiện theo quy định tại Điều 127 Luật Nhà ở 2014 như sau: người sở hữu nhà ở đang cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho người thuê nhà biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; người thuê nhà được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho người cho thuê tính đến thời điểm người cho thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung; trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày người thuê nhà nhận được thông báo mà không mua thì người sở hữu nhà được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn.

4.5 Giao dịch trước ngôi nhà

Dựa vào Điều 128 của Luật Nhà ở năm 2014, trong trường hợp Nhà nước muốn mua một căn nhà đã được các bên ký kết hợp đồng mua bán để sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia hoặc lợi ích công cộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định mua trước căn nhà đó. Giá mua bán, điều kiện và phương thức thanh toán tiền mua căn nhà sẽ được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán đã được các bên ký kết. Nhà nước sẽ bồi thường thiệt hại cho các bên (nếu có). Hợp đồng mua bán nhà ở do các bên đã ký kết sẽ không còn có giá trị pháp lý.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Tìm hiểu về hợp đồng mua bán nhà ở và quy định liên quan