Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • Tìm hiểu về kỳ phiếu: Đặc điểm, nội dung và quy trình phát hành

Tìm hiểu về kỳ phiếu: Đặc điểm, nội dung và quy trình phát hành

Kỳ phiếu là một khái niệm không còn xa lạ trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về đặc điểm, nội dung và cách phát hành của kỳ phiếu. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỳ phiếu và những thông tin liên quan. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này, cách thức hoạt động và tầm quan trọng của kỳ phiếu trong hệ thống tài chính. Hãy cùng nhau khám phá và tìm hiểu về kỳ phiếu!

Chia sẻ

Kỳ phiếu là một loại giấy tờ ghi nợ được tạo ra theo quy định pháp luật và được phát hành theo một hình thức cụ thể.

1. Phiếu bầu là gì?

Kỳ phiếu là một tài liệu cam kết trả tiền mà không có điều kiện, được tạo ra bởi người tạo phiếu, cam kết trả một số tiền cụ thể cho người được hưởng hoặc theo yêu cầu của người này để trả cho người khác theo quy định trong kỳ phiếu đó.

Kỳ phiếu yêu cầu sự đảm bảo từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để đảm bảo khả năng thanh toán của kỳ phiếu. Kỳ phiếu được quy định cụ thể như sau:

Theo mục 1 Điều 2 Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định như sau:

1. Phiếu, chứng từ, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu (dưới đây được gọi là giấy tờ có giá trị) là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế phát hành với người mua giấy tờ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.

Người phát hành hối phiếu cam kết trả số tiền ghi trên hối phiếu vào một thời điểm quy định cho người chủ sở hữu hối phiếu. Hối phiếu có tính trừu tượng và tính bất khả kháng. Tính trừu tượng thể hiện trong hối phiếu: không ghi lí do phát sinh số nợ đó (như mua chịu hàng hoá, dịch vụ…) chỉ ghi người đi vay phải trả cho người cho vay số tiền bao nhiêu, vào thời hạn nào. Tính bất khả kháng thể hiện ở việc người có trách nhiệm trả nợ không thể viện bất cứ lí do nào để không trả nợ (kể cả trong thực tế chưa nhận được hàng hoá hoặc hàng hoá không phù hợp với điều kiện của hợp đồng). Dần dần, hối phiếu có thêm tính lưu thông, tức là được chuyển từ người sở hữu này sang người sở hữu khác bằng chữ kí chuyển nhượng. Hối phiếu chuyển nhượng (kỳ phiếu) là lệnh của người cho vay đối với người đi vay phải trả một số tiền nhất định cho người thứ ba hay người xuất trình lệnh đó. Ra đời từ thế kỉ XII, với tư cách là công cụ ngoại thương và thanh toán quốc tế, sau chuyển thành công cụ tín dụng, thương mại, thương nhân bắt đầu sử dụng hối phiếu trong quan hệ mua chịu, bán chịu với nhau. Hối phiếu được sử dụng rộng r

Nói một cách khác, kì phiếu là một tài liệu chứng nhận nghĩa vụ trả tiền mà người tạo ra cam kết trả một số tiền nhất định cho người được hưởng lợi hoặc theo yêu cầu của người này để trả cho người khác, như được quy định trong tài liệu đó. Thời hạn của kì phiếu phải được xác định rõ ràng trong kì phiếu. Kì phiếu có thể được ký phát bởi một hoặc nhiều người để cam kết trả tiền cho một hoặc nhiều người được hưởng lợi. Thông thường, kì phiếu phải được bảo lãnh bởi một ngân hàng thương mại hoặc công ty tài chính. Kì phiếu thường được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong các mối quan hệ quốc tế.

Để hiểu sự khác biệt giữa kỳ phiếu ngân hàng và các loại cổ phiếu, trái phiếu khác, chúng ta cần xem xét những đặc điểm quan trọng của chúng.

2. Những thuộc tính khác của kỳ phiếu
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 2. Các đặc tính khác của kỳ phiếu

Ngoài 3 điểm trên, kỳ phiếu còn có những đặc điểm sau đây:

Tờ giấy hứa trả tiền chỉ có giá trị và khả năng thanh toán phụ thuộc hoàn toàn vào người tạo ra nó. Do đó, để dễ dàng lưu thông, tờ giấy hứa trả tiền cần có một bên thứ ba đảm bảo thanh toán, trừ khi người tạo ra tờ giấy có uy tín tài chính lớn.

Được trả tiền theo yêu cầu hoặc vào một thời điểm cụ thể.

Tờ giấy kỳ phiếu là một công cụ mà người mắc nợ viết ra để cam kết trả một số tiền cố định cho người chủ nợ mà không có bất kỳ điều kiện nào. Do đó, trong quá trình lưu thông kỳ phiếu, không có yêu cầu phải chấp nhận thanh toán kỳ phiếu.

Người tạo ra hóa đơn phải phát hành một tài liệu cam kết trả tiền trước khi người nhận hóa đơn thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng giao dịch cơ bản. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ, người nhận hóa đơn mới ủy thác cho ngân hàng thu tiền từ người tạo ra hóa đơn.

2.1 Phiếu bầu có tính trừu tượng

Phiếu nợ có những đặc điểm rất trừu tượng dễ nhận ra. Ví dụ, phiếu nợ không nêu rõ nguyên nhân gây ra số nợ mà chỉ ghi thông tin về người mượn phải trả cho người lập phiếu một số tiền trong một khoảng thời gian nhất định.

2.2 Phiếu bầu có tính chất không thể chối bỏ

Tính chất không thể chối từ của người trả nợ được thể hiện khi người đó không thể từ chối trả nợ dù cho có bất kỳ lý do gì. Điều này áp dụng ngay cả khi người nợ chưa nhận được hàng hoá hoặc hàng hoá không đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng đã ký.

2.3 Phiếu bỏ phiếu có khả năng lưu thông

Phiếu bầu dễ dàng có thể được chuyển giao từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác bằng chữ ký chuyển giao rất đơn giản. Phiếu bầu chuyển giao thường là yêu cầu cho người mượn phải trả một số tiền cho người thứ ba hoặc người đã đưa ra yêu cầu đó.

3. Nội dung phiếu bầu
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 3. Nội dung phiếu bỏ phiếu

Thường thì phiếu bầu bao gồm những thông tin chính sau đây:

– Cam đoan trả một số tiền cố định một cách không điều kiện;

– Thời gian trả tiền;

– Địa điểm thanh toán.

– Tên họ của người nhận;
– Tên họ của người được hưởng;
– Tên họ của người được gửi đến;
– Tên họ của người được trao;
– Tên họ của người được nhận.

– Địa điểm, ngày ký phát hồ sơ;
– Vị trí, ngày ký phát giấy tờ;
– Nơi, ngày ký phát tài liệu;
– Địa chỉ, ngày ký phát bản ghi chú;
– Địa điểm, ngày ký phát tài liệu.

– Chữ ký của người ký trên phiếu phát lệnh.

4. Cơ quan nào phát hành kỳ phiếu?

1. Ngân hàng là một loại doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động tài chính. Ngân hàng bao gồm tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính phi ngân hàng, tổ chức tài chính nhỏ và quỹ tín dụng nhân dân.

2. Ngân hàng là một cơ quan tài chính có thể thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Dựa trên tính chất và mục tiêu hoạt động, ngân hàng có thể được phân thành ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác xã.

3. Ngân hàng thương mại là loại ngân hàng thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu thu lợi.

4. Các tổ chức tài chính không phải là ngân hàng là loại tổ chức tài chính thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ việc nhận tiền gửi từ cá nhân và cung cấp các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Các tổ chức tài chính không phải là ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tài chính không phải là ngân hàng khác.

Công ty cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính là một loại công ty tài chính hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính theo quy định của Luật này.

5. Tổ chức tài chính vi mô là một loại tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của những cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ.

6. Quỹ tín dụng nhân dân là một tổ chức tín dụng được thành lập bởi các tổ chức pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình theo hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục đích chính là hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh và cuộc sống.

Do đó, phiếu chi chỉ có thể được phát hành bởi một trong số các tổ chức sau: tổ chức ngân hàng, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nói cách khác, giữa hai cá nhân, một cá nhân không thể phát hành phiếu chi với cá nhân khác – người đang có nghĩa vụ trả nợ cho mình. Giấy tờ chứng minh nghĩa vụ trả nợ trong trường hợp, cá nhân vay tiền cá nhân là hợp đồng vay tiền được thiết lập giữa hai cá nhân đó. Hợp đồng này có thể được công chứng, chứng thực nếu hai bên có thoả thuận.

5. Các ưu điểm khi đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng là gì?

Các ngân hàng, doanh nghiệp… lập ra kỳ phiếu ngân hàng để thu hút vốn nhanh chóng. Vì vậy, đầu tư vào kỳ phiếu ngân hàng mang lại những lợi ích gì?

Lãi suất cao: Để thu hút vốn trung và dài hạn, kỳ phiếu thường được cung cấp với lãi suất cao hơn so với lãi suất tiết kiệm từ 1% đến 1,5%. Để thu hút người mua, kỳ phiếu có khả năng chuyển nhượng linh hoạt. Chúng có thể được chuyển nhượng từ người này sang người khác thông qua các hình thức như mua bán, thừa kế, trao đổi mà không có bất kỳ hạn chế nào đối với đối tượng.

Lãi suất cầm cố kỳ phiếu ưu đãi: Trong trường hợp bạn cần sử dụng tiền trước khi đến hạn, bạn có thể đặt cầm cố kỳ phiếu tại ngân hàng để có thể vay vốn. Cầm cố kỳ phiếu sẽ được tính lãi suất thấp hơn so với cầm cố các tài liệu khác.

Vì vậy, lựa chọn đầu tư vào trái phiếu là một quyết định thông minh, đặc biệt là đối với cá nhân và doanh nghiệp.

6. Hiện trạng phát hành giấy tờ tại các tổ chức tài chính ở Việt Nam

Tăng cường hoạt động phát hành kỳ phiếu tại các ngân hàng ở Việt Nam đang ngày càng trở nên sôi nổi hơn.

Vào năm 2002, Vietcombank đã tung ra một loại giấy kỳ phiếu được tính bằng đô la Mỹ có thời hạn là 364 ngày. Với nhiều thời gian hấp dẫn với mức lãi suất 2,4%/năm.

Vào năm 2004, Agribank cũng tham gia vào trái phiếu với lãi suất hấp dẫn 0,62% mỗi tháng.

Sau đó, trong những năm tiếp theo, các ngân hàng thương mại liên tục phát hành kỳ phiếu với mức lãi suất lên đến 19,5%/năm. Các kỳ hạn khác nhau từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng đến 360 ngày cũng được áp dụng.

Trên đây là định nghĩa về kỳ phiếu ngân hàng mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn. Nếu bạn quan tâm đến một hình thức đầu tư ngắn hạn và có lợi suất cao, thì đầu tư vào kỳ phiếu ngân hàng là một lựa chọn không tồi cho bạn.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Tìm hiểu về kỳ phiếu: Đặc điểm, nội dung và quy trình phát hành