Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

Tìm hiểu về lợi nhuận gộp và cách tính toán

Lợi nhuận gộp là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Đây là chỉ số cho biết mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp trong việc sản xuất và kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ. Lợi nhuận gộp được tính bằng cách trừ tổng chi phí sản xuất từ doanh thu bán hàng. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này và cách tính toán, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Chia sẻ

1. Tổng thu nhập ròng là gì?

Lợi nhuận toàn bộ trong tiếng Anh là Total profit.

Trong lĩnh vực kế toán, lợi nhuận gộp, tổng lợi nhuận, lợi nhuận từ việc bán hàng hoặc doanh số bán hàng trả góp là sự khác biệt giữa doanh thu và chi phí sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, trước khi khấu trừ chi phí không tránh được, tiền lương, thuế và lãi. Điều này khác với lợi nhuận hoạt động (lợi nhuận trước lãi và thuế). Lãi gộp là thuật ngữ thường được sử dụng ở Hoa Kỳ, trong khi lợi nhuận gộp là thuật ngữ phổ biến hơn ở Anh và Úc.

Lợi nhuận gộp, còn được gọi là lãi gộp, là tổng số tiền mà công ty kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán hàng hoặc các chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty. Dựa vào chỉ số lợi nhuận gộp, ta có thể đánh giá mức độ hiệu quả của các chiến lược kinh doanh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

Lợi nhuận gộp là tổng thu nhập mà công ty thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ của mình.

Lợi ích kinh doanh thường xuất hiện trên các bảng báo cáo thu nhập của công ty. Tùy thuộc vào từng ngành sản xuất, có các loại phí lao động khác nhau như:

– Giá trị mua nguyên liệu thực tế bao gồm cả chi phí giao hàng.

– Kinh phí lao động

– Số lượng phí tổn không đủ

– Chi phí vận chuyển sản phẩm (chi phí nhập kho, chi phí sản xuất tại giai đoạn,…)

Giá trị của sản phẩm là tổng số tiền đã chi trả sau khi hoàn thành quá trình sản xuất. Đây bao gồm các chi phí liên quan đến việc lưu trữ sản phẩm đã hoàn thành và chi phí sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định.

Tỷ suất lợi nhuận gộp là một chỉ số được dùng để đánh giá hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính của công ty bằng cách tiết lộ số tiền còn lại từ doanh thu sau khi trừ đi chi phí mua hàng bán.

Lợi nhuận gộp, còn được gọi là lãi gộp, là số tiền mà một công ty kiếm được sau khi trừ đi giá thành hàng hóa đã bán với giá bán, nhưng trước khi trừ đi các chi phí quản lý tổng quát và chi phí tiêu thụ, để xác định lợi nhuận thuần.

Lợi nhuận tích lũy cho một công ty sau khi trừ đi chi phí hàng bán từ giá bán nhưng trước khi tính đến các chi phí quản lý chung và bán hàng, khi trừ đi sẽ xác định được lợi nhuận ròng.

Lợi nhuận gộp hoặc tổng lợi nhuận (gross profit) là sự khác biệt giữa doanh thu và chi phí của hàng hóa được bán ra. Lợi nhuận ròng là lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Xem thêm:
Đọc thêm:
Tiếp tục đọc:
Tiếp tục xem:
Tiếp tục nghiên cứu:
Tiếp tục tìm hiểu:
Tiếp tục khám phá:
Tiếp tục tham khảo:
Tiếp tục tra cứu:
Tiếp tục tìm kiếm:
Tiếp tục duyệt:
Tiếp tục xem xét:
Tiếp tục thảo luận:
Tiếp tục tham vấn:
Tiếp tục tham gia:
Tiếp tục tham dự:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp

2. Tỷ suất lợi nhuận gộp là một chỉ số được tính bằng cách chia lợi nhuận gộp cho doanh thu.

Chỉ số tỷ suất lợi nhuận gộp (Gross profit margin) được dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh chính và tình hình tài chính của một công ty. Bằng cách tính toán tỷ lệ phần trăm của số tiền còn lại sau khi trừ đi giá vốn hàng hóa đã bán ra so với doanh thu, chỉ số này cho thấy mức lợi nhuận có đáp ứng được mục tiêu và mong muốn của doanh nghiệp.

Từ việc tính toán chỉ số này, người quản lý sẽ đưa ra các chính sách về giá cả sản phẩm cũng như chương trình bán hàng phù hợp với chi phí vốn bỏ ra để tối ưu lợi nhuận, mở rộng và phát triển thị trường.

Chỉ số này cũng được các chuyên gia áp dụng để so sánh các doanh nghiệp trong cùng ngành, doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn có nghĩa là đang quản lý chi phí tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh.

3. Công thức tính lợi nhuận tổng
Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt

Lợi nhuận gộp sẽ hiển thị trên báo cáo thu nhập của công ty và có thể tính bằng cách trừ giá vốn hàng bán từ doanh thu. Những con số này có thể được tìm thấy trên báo cáo thu nhập của công ty.

– Sử dụng công thức sau để tính lợi nhuận tổng cộng:
Đầu vào: viết lại đoạn này bằng cách sử dụng các từ có nghĩa tương tự để có cùng ý nghĩa trong tiếng Việt.

viết lại đoạn này bằng cách sử dụng các từ có nghĩa tương tự để có cùng ý nghĩa trong tiếng Việt.

Doanh thu ròng là tổng số tiền mà doanh nghiệp kiếm được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Chi phí tổng cộng của hàng bán bao gồm tất cả các khoản chi như mua nguyên liệu, quản lý doanh nghiệp, sản xuất, lưu trữ hàng hóa, và quảng cáo sản phẩm/dịch vụ.

Các khoản khấu trừ doanh thu bao gồm các khoản thuế như: thuế xuất khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ và một số khoản giảm giá, chiết khấu, hàng đổi trả.

Ví dụ: Doanh nghiệp của một Doanh nghiệp ABC là 200.000.000 VNĐ. Giả sử chi phí hàng hóa bao gồm 50.000.000 VNĐ cho nguyên liệu và vật tư, chi phí trả cho nhân viên là 50.000.000 NVĐ chi phí trả cho nhân viên. Lợi nhuận gộp của công ty được tính như sau:

Lợi nhuận gộp được tính như sau: 100 triệu – (50 triệu + 50 triệu đồng) = 100 triệu NVĐ

Vậy Doanh nghiệp ABC có lợi nhuận gộp là 100.000.000 VNĐ, đây là kết quả sau khi khấu trừ chi phí vốn hàng bán.

Doanh thu thuần là số tiền thu được từ việc bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và doanh thu hàng bán bị trả lại.

+ Giá thành là tổng số tiền mà một sản phẩm tốn để sản xuất. Nó liên quan đến quá trình bán hàng bao gồm giá thành hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Quá trình hình thành giá thành hàng bán được phân biệt ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất.

Tỷ lệ lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần

Hệ số lợi nhuận gộp hoặc tỷ lệ lợi nhuận gộp có thể cho biết mỗi đồng doanh thu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, tức là khả năng sinh lời của một số vốn đầu tư cụ thể. Hệ số lợi nhuận gộp là một chỉ số hữu ích khi so sánh các doanh nghiệp trong cùng ngành, thể hiện mức độ cạnh tranh với các đối thủ khác.

Lợi ích kết hợp được sử dụng để tính toán tỷ lệ lợi ích kết hợp. Cụ thể:

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) = Tổng lợi nhuận / Tổng doanh thu

Trong một số trường hợp, doanh thu được thay thế bằng doanh thu ròng và tỷ suất lợi nhuận gộp được tính bằng cách sử dụng công thức tương tự.

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) = Tổng lợi nhuận/Doanh thu ròng

– Lợi nhuận gộp không nên nhầm lẫn với lợi nhuận hoạt động, còn được gọi là thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT), là phần thu nhập của công ty trước khi tính lãi và thuế. Lợi nhuận hoạt động được tính bằng cách trừ đi chi phí hoạt động từ lợi nhuận gộp.

Sự khác biệt giữa lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhận gộp là gì?

– Tỷ lệ lãi gộp (Hệ số biên lợi nhuận gộp) có thể được tính bằng lợi nhuận gộp. Được biểu thị dưới dạng phần trăm doanh thu, số liệu này hữu ích để so sánh hiệu suất sản xuất của một công ty theo thời gian. So sánh đơn giản lợi nhuận gộp từ năm này sang năm khác hoặc quý này sang quý khác có thể gây hiểu nhầm, vì lợi nhuận gộp có thể tăng trong khi tỷ lệ lãi gộp giảm, một xu hướng đáng lo ngại có thể khiến một công ty rơi vào tình trạng khó khăn.

– Chú ý: Các thuật ngữ ở đây có thể gây hiểu lầm: ‘hệ số biên lợi nhuận gộp’ có thể được sử dụng để chỉ lợi nhuận gộp và tỷ lệ lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp được biểu thị dưới dạng số tiền, tỷ suất lợi nhuận gộp được tính theo phần trăm. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp như sau:

{Lợi nhuận gộp} = {Tổng thu nhập} – {Chi phí mua hàng}/{Tổng thu nhập}

Tỷ suất lợi nhuận gộp thay đổi đáng kể theo từng ngành. Ví dụ, ngành thực phẩm và đồ uống cùng ngành xây dựng có tỷ suất lợi nhuận gộp rất thấp, trong khi ngành chăm sóc sức khỏe và ngành ngân hàng có lợi nhuận gộp cao hơn rất nhiều.

Xem thêm:
Đọc thêm:
Tiếp tục đọc:
Tiếp tục xem:
Tiếp tục nghiên cứu:
Tiếp tục tìm hiểu:
Tiếp tục khám phá:
Tiếp tục tham khảo:
Tiếp tục tra cứu:
Tiếp tục tìm kiếm:
Tiếp tục duyệt:
Tiếp tục xem xét:
Tiếp tục thảo luận:
Tiếp tục tham vấn:
Tiếp tục tham gia:
Tiếp tục tham dự:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp

4. Đặc tính của lợi nhuận gộp
Lợi nhuận gộp có những đặc điểm riêng biệt.

Lợi ích tổng hợp được xem là ‘đánh giá thành công’ của mỗi công ty. Chỉ số này sẽ cho biết hiệu quả sử dụng nhân công và nguyên liệu của công ty trong việc sản xuất các dịch vụ, hàng hóa.

Số liệu tính toán lợi nhuận gộp chỉ xem xét các chi phí biến đổi, tức là các chi phí thay đổi theo mức sản lượng, ví dụ như: nguyên liệu, lao động trực tiếp, tiền hoa hồng cho nhân viên bán hàng, phí sử dụng thẻ tín dụng khi khách hàng mua hàng, thiết bị, phí vận chuyển,..

Vì vậy, lợi nhuận gộp là số tiền mà công ty kiếm được sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm hoặc các chi phí liên quan đến cung cấp dịch vụ của công ty. Tất cả các doanh nghiệp đều cần quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả, do đó lợi nhuận gộp sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn khách quan về thu nhập và là cơ sở để doanh nghiệp đưa ra kế hoạch và chiến lược để xây dựng và phát triển.

Tính lợi nhuận kết hợp đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp vì thông qua đó có thể đánh giá được hiệu quả của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng nhân công và tài nguyên của mình.

Theo định nghĩa tổng quát, lợi nhuận gộp không tính toán chi phí cố định hoặc chi phí không phụ thuộc vào mức sản lượng. Chi phí cố định bao gồm chi phí thuê nhà, chi phí quảng cáo, chi phí bảo hiểm, chi phí lương cho nhân viên không liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất và chi phí vật tư văn phòng.

Tuy nhiên, cần chú ý rằng một phần chi phí không thay đổi được phân bổ cho mỗi đơn vị sản xuất dựa trên chi phí tiêu thụ, theo yêu cầu của nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Ví dụ: nếu một nhà máy sản xuất 10.000 sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định và công ty trả 30.000 đô la tiền thuê cho tòa nhà, chi phí 3 đô la sẽ được phân bổ cho mỗi sản phẩm theo chi phí tiêu thụ.

Lợi nhuận gộp không nên nhầm lẫn với lợi nhuận hoạt động, còn được gọi là thu nhập trước lãi và thuế (EBIT), là lợi nhuận của công ty trước khi lãi và thuế được tính vào. Lợi nhuận hoạt động được tính bằng cách trừ đi chi phí hoạt động từ lợi nhuận gộp.

Lợi ích tổng hợp trong mỗi đơn vị, doanh nghiệp có những chức năng và ý nghĩa rất quan trọng. Cụ thể chúng có chức năng như sau:

– Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp đó như thế nào? Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trên báo cáo tài chính, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp dương không đồng nghĩa với việc họ có lãi.

– Đánh giá được ngành kinh doanh đang diễn ra theo hướng chính xác hay không. Các công ty nên coi đây là trọng tâm để xác định hướng phát triển doanh nghiệp tốt hơn. Nếu ngành kinh doanh đó mang lại lợi nhuận cao, thì nên tiếp tục tận dụng. Ngược lại, có thể tìm ra hướng đi mới.

– Hỗ trợ so sánh các đối thủ trong cùng lĩnh vực để xác định đơn vị nào đang có hiệu suất kinh doanh cao hơn. Từ đó, mỗi đơn vị có thể phát triển và định hướng riêng để đạt được lợi nhuận gộp tốt nhất.

5. Ý nghĩa lợi nhuận tổng
Lợi nhuận gộp là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất kinh doanh của một công ty. Nó được tính bằng cách trừ tổng chi phí sản xuất từ doanh thu bán hàng. Lợi nhuận gộp cho phép công ty biết được mức độ hiệu quả của quá trình sản xuất và bán hàng của mình. Nếu lợi nhuận gộp cao, điều này có nghĩa là công ty đang có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn từ hoạt động kinh doanh của mình. Ngược lại, nếu lợi nhuận gộp thấp, công ty có thể đang gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận và cần xem xét lại quy trình sản xuất và bán hàng của mình để tăng cường hiệu suất.

Các doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận kinh doanh để đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm. Tuy nhiên, vì quá trình sản xuất và kinh doanh có nhiều bước, thành phần khác nhau, nên không ít công ty đã mắc sai lầm trong việc tính toán lợi nhuận kinh doanh, nhầm lẫn giữa lãi và lỗ.

Đặc biệt là những tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, kinh doanh dựa vào cảm quan và không có tính toán rõ ràng. Việc xác định cụ thể từng loại phí tổn và vai trò của nó trong quá trình kinh doanh là rất quan trọng vì nó giúp người kinh doanh đánh giá chính xác hơn tình hình hoạt động của công ty, doanh nghiệp hay tổ chức. Từ đó kiểm soát phí tổn và đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp.

Như đã đề cập, lợi nhuận gộp được xem là ‘tiêu chí đánh giá thành công’ của doanh nghiệp. Do đó, chỉ số này cũng có ảnh hưởng quan trọng đến quyết định mở rộng quy mô kinh doanh. Dựa trên các số liệu thu thập được, công ty sẽ xem xét vấn đề phân bổ các loại chi phí, kiểm soát lợi nhuận gộp một cách hiệu quả để thu hút sự đầu tư vốn từ các nhà đầu tư.

Lợi ích kinh tế tổng còn là một cơ sở để so sánh, đánh giá các công ty trong cùng ngành. Đây là một chỉ số phản ánh hiệu suất kinh doanh, vì vậy nếu công ty có lợi ích kinh tế tổng cao hơn so với các đối thủ trong cùng ngành, điều này cho thấy công ty đang hoạt động hiệu quả, có tình hình tài chính tốt.

Tuy vậy, trong quá trình chọn lựa công ty, nhà đầu tư cũng cần chú ý các chỉ số tài chính khác để đưa ra quyết định một cách khách quan và chính xác nhất.

6. Lợi nhuận gộp khác biệt với lợi nhuận ròng như thế nào?

Sự hiểu biết về sự khác biệt giữa lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng là rất quan trọng. Lợi nhuận ròng cung cấp thông tin chi tiết hơn về tình hình kinh doanh và tài chính của bạn so với lợi nhuận gộp. Khi các nhà đầu tư quan tâm đến công ty của bạn, họ sẽ xem xét lợi nhuận ròng để đánh giá khả năng đầu tư của công ty. Nắm bắt xu hướng lợi nhuận gộp cũng giúp bạn tìm cách giảm chi phí hoặc tăng giá sản phẩm. Nếu lợi nhuận gộp nhỏ hơn lợi nhuận ròng, bạn sẽ nhận ra rằng cần cắt giảm chi phí.

Nhà đầu tư cần hiểu rõ giá trị chính xác của lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng để tạo báo cáo thu nhập: báo cáo tài chính phản ánh hoạt động kinh doanh của bạn. Không hiểu sự khác biệt giữa hai tài liệu này có thể dẫn đến các tài liệu tài chính không chính xác, cho thấy một hình ảnh không thực tế về doanh nghiệp của bạn. Ba tài liệu tài chính hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng, vì vậy nếu chúng hiển thị thông tin lợi nhuận không chính xác, nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của họ.

Ví dụ, nếu một công ty thuê quá ít nhân viên sản xuất trong thời gian bận rộn, điều này sẽ dẫn đến việc trả tiền làm thêm giờ cho những nhân viên hiện có của công ty. Kết quả là chi phí lao động tăng cao và lợi nhuận gộp giảm. Tuy nhiên, việc sử dụng lợi nhuận gộp làm chỉ số lợi nhuận tổng thể sẽ không đủ vì nó không bao gồm tất cả các chi phí khác liên quan đến việc vận hành một doanh nghiệp thành công.

Về mặt hạn chế của lợi nhuận gộp và thu nhập ròng: Lợi nhuận gộp có thể gặp những hạn chế vì nó không áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp và ngành nghề. Ví dụ, một công ty cung cấp dịch vụ sẽ không có chi phí sản xuất và giá vốn hàng bán. Mặc dù thu nhập ròng là thước đo đầy đủ nhất về lợi nhuận của một công ty, nhưng nó cũng có những hạn chế và có thể gây hiểu lầm. Ví dụ, nếu một công ty bán một tòa nhà, tiền từ việc bán tài sản đó sẽ làm tăng thu nhập ròng trong khoảng thời gian đó. Các nhà đầu tư chỉ tập trung vào thu nhập ròng có thể hiểu sai lợi nhuận của công ty là sự gia tăng việc bán hàng hóa và dịch vụ của công ty.

Xem thêm:
Đọc thêm:
Tiếp tục đọc:
Tiếp tục xem:
Tiếp tục nghiên cứu:
Tiếp tục tìm hiểu:
Tiếp tục khám phá:
Tiếp tục tham khảo:
Tiếp tục tra cứu:
Tiếp tục tìm kiếm:
Tiếp tục duyệt:
Tiếp tục xem xét:
Tiếp tục thảo luận:
Tiếp tục tham vấn:
Tiếp tục tham gia:
Tiếp tục tham dự:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp tục tham gia vào:
Tiếp

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này hoặc các vấn đề khác như kinh doanh, hôn nhân và gia đình, dân sự, bảo hiểm, hình sự,… và cần sự giúp đỡ về pháp lý, hãy không ngần ngại gọi số tổng đài 1900.6162 để được tư vấn bởi đội ngũ luật sư và chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chúng tôi rất vui lòng được hỗ trợ bạn. Trân trọng!

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Tìm hiểu về lợi nhuận gộp và cách tính toán