Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • Tìm hiểu về tội phạm ít nghiêm trọng và ví dụ điển hình

Tìm hiểu về tội phạm ít nghiêm trọng và ví dụ điển hình

Tội phạm ít nghiêm trọng là một khái niệm phổ biến trong hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về loại tội phạm này và những hậu quả mà nó mang lại. Vậy tội phạm ít nghiêm trọng là gì? Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua ví dụ về những tội phạm ít nghiêm trọng. Hãy cùng nhau khám phá và tìm hiểu thêm về loại tội phạm này để có cái nhìn tổng quan về hệ thống pháp luật.

Chia sẻ

1. Quy định về phân loại tội ác trong Luật Hình sự:

Trước đây, BLHS năm 1999 đã đưa ra một cách phân loại cụ thể về tội phạm tại Điều 8 phần khái niệm tội phạm. Tuy nhiên, việc phân loại này đã gây ra sự nhầm lẫn về tính chất của tội phạm. Cho đến khi BLHS năm 2015 được sửa đổi và bổ sung vào năm 2017, việc phân loại tội phạm đã được quy định cụ thể tại Điều 9 BLHS năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017.

Cơ quan có thẩm quyền phân loại tội phạm sẽ xem xét, thực hiện cụ thể dựa trên các yếu tố tính chất, mức độ tiềm ẩn nguy hiểm đối với xã hội của hành vi vi phạm mà người thực hiện có. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm đối với xã hội, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt tương ứng để cảnh cáo và có khả năng giáo dục.

Các quy định về phân loại tội phạm này có tầm quan trọng rất lớn trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử của các cơ quan chức năng. Việc xác định trách nhiệm hình sự của người thực hiện hành vi vi phạm ở giai đoạn ban đầu sẽ giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo các biện pháp xử lý phù hợp. Việc phân loại tội phạm trong thời điểm hiện tại và theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ được thực hiện dựa trên tính chất tăng dần của hành vi và tương ứng với loại hình phạt cũng như mức độ của hình phạt. Khung hình phạt cũng sẽ tăng dần. Nếu theo quy định trước đây, việc phân loại hình phạt, khung hình phạt áp dụng đối với từng loại tội phạm được áp dụng theo phương pháp sử dụng mức tối đa thì hình phạt, khung hình phạt áp dụng đối với từng loại tội phạm được liệt kê chi tiết và cụ thể.

Như đã đề cập trước đó, việc phân loại tội phạm sẽ được xem xét dựa trên các yếu tố như bản chất, mức độ nguy hiểm đối với cộng đồng của hành vi, theo quy định của luật pháp, chia thành 4 loại tội phạm cụ thể như sau:

– Đầu tiên là tội phạm không quá nghiêm trọng.

– Ngày thứ hai là một hành vi phạm tội nghiêm trọng.

– Tội phạm rất nghiêm trọng là vào ngày thứ ba.

– Thứ tư là một hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Trong thời điểm hiện tại, ta có thể thấy rằng, các nhà lập pháp đang áp dụng các quy định nhằm mục đích xác định mức độ nghiêm trọng của một tội phạm để áp dụng hình phạt tương ứng. Có thể chia thành các loại tội phạm như sau: tội phạm nhẹ (hình phạt tối đa là ba năm tù); tội phạm trung bình (hình phạt tối đa là bảy năm tù); tội phạm nghiêm trọng (hình phạt tối đa là mười năm tù) hoặc tội phạm cực kỳ nghiêm trọng (hình phạt tối đa là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình). Quy định này được thực hiện một cách rõ ràng, quyết đoán và chính xác.

2. Đặc điểm và mức độ tiềm ẩn nguy hiểm đối với cộng đồng của hành vi vi phạm pháp luật.

Ta nhận thấy, dựa vào thuộc tính và mức độ tiềm ẩn nguy hiểm đối với xã hội của hành vi phạm tội là cơ sở quan trọng để các bên liên quan phân loại tội phạm thành các cấp độ khác nhau, bao gồm tội phạm nhẹ, tội phạm trung bình, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù hành vi của các cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng do mức độ nguy hiểm cho xã hội chưa đáng kể, thực tế là chúng không được coi là tội phạm và sẽ bị xử lý bằng các biện pháp khác.

Tính chất và mức độ tiềm ẩn nguy hiểm đối với xã hội của tội phạm cũng là một trong những cơ sở để quy định hình thức phạt và mức độ phạt của tội phạm. Hơn nữa, cần xem xét tính chất và mức độ tiềm ẩn nguy hiểm đối với xã hội của tội phạm để đảm bảo phân loại tội phạm chính xác và áp dụng hình thức phạt cụ thể. Việc xem xét tính chất và mức độ tiềm ẩn nguy hiểm đối với xã hội của tội phạm được thể hiện chung như sau:

– Thực hiện kiểm tra, xem xét, phân tích lỗi, ý định, động cơ của kẻ phạm tội; khám phá, điều tra phương tiện sử dụng trong việc phạm tội; cách thức phạm tội; thời gian và địa điểm xảy ra tội; mục tiêu tấn công và nhiều yếu tố khác.

– Chú ý, xem xét cụ thể kết quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra, bao gồm kết quả thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản và kết quả phi vật chất (ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện chiến lược, chính sách của Đảng, chính sách của Nhà nước; gây tổn hại đến xã hội).

– Nếu tội phạm có có sự tham gia của nhiều người, cần xem xét tính chất của từng đồng phạm, bao gồm số lượng và vai trò của họ, để xác định trách nhiệm hình sự và quyết định mức án.

– Trong trường hợp phạm tội có tổ chức, cần xem xét số lượng người tham gia vào hành vi phạm tội; mức độ hợp tác chặt chẽ giữa những người thực hiện hành vi phạm tội; Cần xem xét, xem xét vị trí, vai trò của từng người trong việc thực hiện tội phạm để cá nhân hóa trách nhiệm hình sự khi quyết định mức án.

3. Tội phạm nhẹ là gì?

Tội phạm không nghiêm trọng về cơ bản được hiểu là tội phạm có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp nhưng mức cao nhất của khung hình phạt sẽ được quy định bởi BLHS 2015 đối với tội phạm không nghiêm trọng. Điều này có thể bao gồm phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù trong khoảng thời gian không quá 3 năm. Vì vậy, tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm này là không nghiêm trọng. Đây là loại tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp. Mức cao hơn của khung hình phạt đối với tội phạm không nghiêm trọng có thể bao gồm phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù trong khoảng thời gian không quá 3 năm.

Chúng tôi nhận thấy rằng đối với tội phạm không nghiêm trọng, mặc dù trong Bộ luật hình sự cũng có một số quy định về mức án tối đa của khung hình phạt đối với tội phạm không nghiêm trọng nhưng thực tế không có trường hợp bị phạt tù trên 3 năm và đối với tội phạm không nghiêm trọng, mọi người đều hiểu là tội phạm không nghiêm trọng vì chúng tôi nhận thấy đây là loại tội phạm nhẹ nhất trong 04 loại tội phạm mà pháp luật quy định. Các tội phạm hình sự ở Việt Nam (hay được hiểu là tội phạm có mức án cao nhất dưới 03 năm tù thì không được và được xếp vào loại tội phạm khác).

Dưới đây là một ví dụ về tội phạm không nghiêm trọng: Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội sát hại hoặc loại bỏ con vừa mới sinh và Điều 126 khoản 1 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội giết người do vượt quá giới hạn giới tính, giới hạn khả năng tự vệ hoặc vượt quá mức cần thiết khi truy bắt người phạm tội, Điều 140 Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội tra tấn người khác và nhiều tội danh khác nhưng đều chỉ có mức án cao nhất của khung án đối với tội đó là đến hai năm tù (theo quy định là dưới ba năm tù).

4. Tội phạm nghiêm trọng là gì?
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 4. Tội ác nghiêm trọng là gì?

Tội nghiêm trọng được hiểu là tội có mức độ nguy hiểm lớn đối với xã hội và mức cao nhất của hình phạt theo Bộ luật Hình sự 2015 cho tội này là từ 03 đến 07 năm tù. Vì vậy, tính chất và mức độ nguy hiểm của tội nghiêm trọng là rất lớn đối với xã hội. Mức cao nhất của hình phạt cho tội nghiêm trọng là từ 03 đến 07 năm tù. Chúng ta có thể thấy rằng khái niệm tội phạm nghiêm trọng dẫn đến cùng một ý nghĩa khi được diễn đạt bằng các từ đồng nghĩa.

Một tội phạm sẽ được xem là tội phạm nghiêm trọng khi tội phạm đó có mức án cao nhất của khung án đối với tội này là trên ba năm tù, theo quy định của luật hình sự (từ ba năm tù trở xuống thì không bị phạm tội ít nghiêm trọng) đến bảy năm tù. Điều này có nghĩa là tất cả các tội phạm mà mức cao nhất của án đối với tội ấy là từ bảy năm tù đến trên ba năm tù về thực chất đều là tội phạm nghiêm trọng.

Trên đây Luật Minh Khuê vừa trả lời câu hỏi của độc giả về nội dung Tội phạm nhẹ là gì? Ví dụ về tội phạm nhẹ. Mời các bạn tham khảo bài viết!

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Tìm hiểu về tội phạm ít nghiêm trọng và ví dụ điển hình