Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

Tổng quan về chính sách tài khóa

Chính sách tài khóa là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và tài chính. Đây là một tập hợp các biện pháp và quyết định mà chính phủ thực hiện để quản lý và điều chỉnh nguồn thu và nguồn chi của một quốc gia. Chính sách tài khóa có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế, tình hình việc làm, lạm phát và nhiều yếu tố khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chính sách tài khóa, những yếu tố ảnh hưởng và vai trò quan trọng của nó trong phát triển kinh tế. Hãy cùng khám phá!

Chia sẻ

1. Định nghĩa Khóa học

Tài khóa là chu Kì trong khoảng thời gian 42 tháng, có tác dụng cho báo cáo dự toán và quyết toán hàng năm của ngân sách nhà nước cũng như của các doanh nghiệp.

Tài khoá cũng là thời điểm để tính thuế hàng năm, do đó tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia hoặc theo nhu cầu hoạt động của các doanh nghiệp mà tài khoá có thể trùng với năm dương lịch hoặc khác với năm lịch thông thường. Ví dụ, ở Mỹ, hầu hết các công ty chọn tài khoá trùng với năm lịch, nhưng đối với tất cả các công ty bán lẻ thì tài khoá lại bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 của năm trước đến ngày 31 tháng 1 của năm sau hoặc đặc biệt đối với một số công ty, tài khoá lại bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Ở một số quốc gia khác như Anh (theo Luật về tài chính năm 1854), tài khoá tính từ ngày 1 tháng 4 dương lịch của năm trước đến ngày 31 tháng 3 dương lịch của năm sau. Tuy nhiên, để Nhà nước thu thuế thu nhập hoặc thuế vốn, thời gian này thường được kéo dài thêm 5 ngày, tức là đến ngày 5 tháng 4 của năm sau.

2. Tổng quan về chính sách tài chính
Chính sách tài chính là một tập hợp các biện pháp và quyết định của chính phủ nhằm quản lý và điều hành nguồn lực tài chính của một quốc gia. Chính sách tài chính bao gồm các hoạt động liên quan đến thu thuế, chi tiêu công cộng, vay nợ và quản lý ngân sách. Mục tiêu của chính sách tài chính là đảm bảo sự cân đối giữa thu và chi, tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Trong những năm 1930, Keynes đã đưa ra lập luận rằng chính phủ cần tăng chi tiêu và sẵn lòng chấp nhận thâm hụt ngân sách để chuyển đổi nền kinh tế từ trạng thái thất nghiệp tràn lan sang trạng thái gần với mức toàn dụng.

Về mặt lý thuyết, chính sách tăng chi tiêu hoặc giảm thuế có thể tăng tổng cầu thông qua hiệu ứng nhân tử, từ đó tạo ra thêm việc làm để đáp ứng sự tăng thêm của tổng cầu và làm tăng thu nhập quốc dân từ mức Y* lên mức Y1 (như trong hình dưới). Nếu hoạt động kinh tế quá cao hoặc nền kinh tế quá nóng, chính phủ có thể giảm chi tiêu hoặc tăng thuế để giảm tổng cầu.

Mục tiêu chính của chính sách tài khóa là giảm sự biến động của sản lượng trong chu kỳ kinh doanh. Mục tiêu này đưa ra quan điểm rằng chính phủ cần điều chỉnh hoạt động của nền kinh tế một cách linh hoạt.

Nhiều nhà kinh tế cho rằng chính sách tài khóa không phải là một biện pháp phù hợp để giải quyết tất cả các vấn đề của nền kinh tế. Họ cho rằng nó chỉ phù hợp trong tình huống suy thoái, như khi Keynes viết cuốn sách ‘Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ’ vào năm 1936, và không phù hợp trong tình huống lạm phát. Do đó, vào cuối những năm 1970, khi kinh tế đối mặt với lạm phát và suy thoái, chính sách tài khóa không còn được ưa chuộng như trước. Mọi người bắt đầu tin tưởng vào tác động của chính sách tiền tệ để đạt được các mục tiêu kinh tế tổng quát.

Hiện tại, các nhà kinh tế đang tranh luận về việc chính sách nào mang lại kết quả tốt hơn trong việc điều chỉnh nền kinh tế.

3. Công cụ của chính sách tài chính
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 3. Công cụ của chính sách tài chính

Trong chính sách tài chính, hai công cụ chính được sử dụng là đầu tư của chính phủ và thu nhập. Trong đó:

Hoạt động tiêu dùng của chính phủ sẽ bao gồm hai loại là: chi tiêu mua sắm hàng hóa dịch vụ và chi tiêu chuyển giao. Cụ thể:

– Người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ: Đó là khi chính phủ sử dụng nguồn tài chính để mua sắm vũ khí, tài liệu, xây dựng hệ thống giao thông, cầu cống và các công trình hạ tầng, trả lương cho đội ngũ nhân viên công quyền…

Khi chính phủ quyết định mua sắm hàng hoá và dịch vụ của mình, tỷ lệ giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong tổng sản phẩm quốc nội – GDP sẽ bị ảnh hưởng. Khi chính phủ tăng hoặc giảm chi tiêu mua sắm hàng hoá và dịch vụ, tổng cầu sẽ tăng hoặc giảm theo một tỷ lệ lớn hơn. Nghĩa là nếu chi tiêu mua sắm của chính phủ tăng lên một đồng, tổng cầu sẽ tăng nhiều hơn một đồng và ngược lại, nếu chi tiêu mua sắm của chính phủ giảm đi một đồng, tổng cầu sẽ thu hẹp với tốc độ nhanh hơn. Do đó, chi tiêu mua sắm được coi là một công cụ điều tiết tổng cầu.

– Chuyển giao trợ cấp: Đây là các khoản hỗ trợ từ phía chính quyền dành cho các nhóm chính sách như người nghèo hoặc các nhóm khác trong xã hội dễ bị tổn thương.

Chi tiêu công của chính phủ có ảnh hưởng gián tiếp đến tổng cầu thông qua việc ảnh hưởng đến thu nhập và tiêu dùng cá nhân. Khi chính phủ tăng chi tiêu công, điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng trong tiêu dùng cá nhân. Và thông qua hiệu ứng nhân của tiêu dùng cá nhân, tổng cầu sẽ tăng lên.

Có nhiều hình thức thuế khác nhau như thuế lợi nhuận doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế đất đai… tuy nhiên, thuế có thể được phân loại thành 2 loại sau:

– Thuế trực thu (direct taxes) là loại thuế áp dụng trực tiếp lên tài sản và/hoặc thu nhập của cá nhân.

– Thuế gián thu (indirect taxes) là loại thuế áp dụng lên giá trị của hàng hóa, dịch vụ trong quá trình lưu thông thông qua các hoạt động sản xuất và tiêu dùng của nền kinh tế.

Trong một hệ thống kinh tế tổng thể, thuế sẽ gây ảnh hưởng theo hai phương diện. Theo đó:

Một điều là: Ngược lại với việc chuyển nhượng, thuế làm giảm số tiền thu nhập mà cá nhân có thể sử dụng, từ đó dẫn đến việc cá nhân chi tiêu cho hàng hoá và dịch vụ giảm đi. Điều này gây ra sự giảm tổng cầu và GDP.

Thuế tác động tạo ra sự biến đổi không tích cực trong giá cả của hàng hoá và dịch vụ, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi và động cơ khuyến khích của cá nhân.

4. Tác dụng của chính sách tài khóa trong kinh tế tổng thể

Trong lĩnh vực kinh tế tổng thể, chính sách ngân sách đóng một vai trò và ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

– Trong lĩnh vực kinh tế tổng thể, chính sách tài chính là phương tiện hỗ trợ chính phủ điều chỉnh nền kinh tế, thông qua chính sách tiêu dùng và thuế.

+ Trong tình huống thông thường, chính sách tiền tệ được áp dụng để ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.

+ Tuy nhiên, trong thời điểm kinh tế bắt đầu suy thoái (hoặc phát triển quá mức mục tiêu), chính sách tài khóa trở thành công cụ được sử dụng để giúp đưa nền kinh tế trở lại trạng thái cân bằng.

Về mặt lý thuyết, chính sách tài khóa là một công cụ nhằm khắc phục sự thất bại của thị trường. Chính sách tài khóa giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả trong nền kinh tế thông qua việc thực hiện chính sách chi tiêu của chính phủ và quản lý ngân sách một cách hiệu quả.

– Các giới hạn của chính sách tài chính trong lĩnh vực kinh tế tổng thể:

+ Chính sách tài khóa được ban hành và áp dụng muộn hơn so với diễn biến của thị trường tài chính, chính phủ cần thu thập thông tin báo cáo trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó mới thống kê để có căn cứ đưa ra những quyết định chiến lược, quyết định ban hành chính sách.

+ Sau khi chính sách được triển khai: cần một thời gian để đến tận tay người dân, người được hưởng.

– Khi thực hiện chính sách tài khóa, thường đối mặt với những giới hạn sau:

+ Khó định lượng được phạm vi bị ảnh hưởng của chính sách tài khóa.

+ Trường hợp ước lượng được quy mô tác động của chính sách tài khóa, thì giá trị số liệu này cũng không phản ánh đúng tình hình tài chính hiện tại của quốc gia đó. Do đó, dẫn đến những kết quả không chính xác so với mong đợi và mục tiêu ban đầu của chính sách tài khóa.

– Khi nền kinh tế đối mặt với giai đoạn suy thoái, có nghĩa là sản phẩm được sản xuất từ nền kinh tế thấp hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, ngân sách phải được sử dụng để bù đắp cho việc cung cấp các dịch vụ công tăng lên, tỷ lệ nợ xấu cũng tăng lên. Thâm hụt ngân sách gia tăng do nợ công, trả lương cho đội ngũ nhân viên, cán bộ nhà nước, cán bộ giáo dục, nhân viên y tế,… trong khi vẫn duy trì nguyên vẹn chỉ tiêu ngân sách xã hội (mặc dù nhu cầu xã hội thực tế ít hơn so với quá khứ).

– Tăng tiêu phí hoặc cắt giảm ngân sách luôn là vấn đề gây khó khăn cho các nhà quy hoạch chính sách nhà nước.

– Việc tăng hoặc giảm chi tiêu ngân sách luôn là một nhiệm vụ khó khăn vì nó có tác động trực tiếp đến lợi ích của các tầng lớp dân cư, người được hưởng, tầng lớp về hưu, học sinh, sinh viên và những tầng lớp khác dễ bị ảnh hưởng.

5. Tài chính công là gì?
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: Tài chính công là cái gì?

Tài chính công là tổng hợp tất cả các hoạt động thu chi được thực hiện bằng tiền do chính phủ thực hiện. Tài chính công phản ánh hệ thống các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo ra và sử dụng các nguồn lực công. Mục tiêu là phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của chính phủ. Đồng thời đáp ứng các nhu cầu và lợi ích chung của toàn bộ xã hội.

Ngân sách công cộng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính công. Ngân sách công cộng thu thập tiền từ nhiều lĩnh vực kinh tế và xã hội khác nhau, trong đó thuế là nguồn thu chính. Ngân sách công cộng chi tiêu để duy trì hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước.

6. Nội dung của tài chính công là những thông tin và dữ liệu liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính của một tổ chức công cộng.

Tín dụng của chính phủ bao gồm việc vay và cho vay của chính phủ. Tín dụng của chính phủ được sử dụng để hỗ trợ ngân sách của chính phủ trong các trường hợp cần thiết. Chính phủ khuyến khích các nguồn tài chính tạm thời của các tổ chức và cá nhân trong xã hội để đáp ứng nhu cầu về nguồn tài chính của chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Chính phủ thực hiện việc vay thông qua việc phát hành các loại trái phiếu như: Tín phiếu của Kho bạc nhà nước; Trái phiếu của Kho bạc nhà nước; trái phiếu của các công trình; trái phiếu của các đô thị; công trái của quốc gia.

Các quỹ tài chính của Nhà nước ngoài Ngân sách nhà nước là các quỹ tiền tệ tập trung được Nhà nước thành lập, quản lý và sử dụng để cung cấp nguồn lực tài chính cho việc giải quyết những biến động không thường xuyên trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội nhằm hỗ trợ Ngân sách nhà nước trong trường hợp gặp khó khăn về nguồn tài chính.

Nguồn kinh phí được thu thập để thành lập các quỹ này bao gồm một phần từ Ngân sách nhà nước và một phần từ các nguồn tài chính trong cộng đồng (từ các tổ chức kinh tế, xã hội và các tầng lớp dân cư). Các quỹ tài chính nhà nước ngoài Ngân sách nhà nước bao gồm Quỹ Dự trữ nhà nước; Quỹ Dự trữ tài chính; Quỹ Dự trữ ngoại hối; Quỹ bảo vệ môi trường; Quỹ bảo hiểm xã hội;… Các quỹ này không tuân thủ theo Luật Ngân sách nhà nước mà được quản lý theo các quy định riêng.

7. Các câu hỏi thường gặp về chính sách tài chính

7.1 Nguyên tắc của Chính sách tài khóa?
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 7.1 Nguyên lý của Chính sách tài chính?

Chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến tốc độ gia tăng của nền kinh tế nhằm đạt được mục tiêu duy trì ổn định giá cả, tạo ra đủ việc làm và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

Chính sách tiền tệ có tác động đến nguồn cung tiền, gây ảnh hưởng đến các kết quả như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỷ giá hối đoái với các đơn vị tiền tệ khác và tỷ lệ thất nghiệp.

7.2 Hiệu quả của Chính sách tài khóa là gì?

Chính sách tài khóa: Khi nền kinh tế đang trong tình trạng suy thoái, chính phủ có thể giảm thuế, tăng chi tiêu (đầu tư công) để đối phó. Chính sách tài chính như vậy được gọi là chính sách tài khóa mở rộng.

7.3 Thiếu hụt tài chính là gì?

Thâm hụt ngân sách (còn được gọi là thâm hụt tài chính) là tình trạng khi nguồn thu của chính phủ không đủ để đáp ứng các chi tiêu của chính phủ. Thâm hụt ngân sách xảy ra khi chi tiêu vượt quá thu nhập của chính phủ.

Thâm hụt tài khóa được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của tổng sản phẩm quốc nội (GDP), hoặc đơn giản là tổng số tiền chi tiêu vượt quá thu nhập. Trong cả hai trường hợp, số tiền thu nhập chỉ bao gồm thuế và các khoản thu khác và không bao gồm tiền đã vay để bù đắp sự thiếu hụt.

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn về luật pháp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tiền tệ, hãy liên hệ ngay với số điện thoại 1900.6162.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Tổng quan về chính sách tài khóa