Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • Vận chuyển hàng hóa quốc tế: Các hình thức và phương pháp

Vận chuyển hàng hóa quốc tế: Các hình thức và phương pháp

Vận chuyển hàng hóa quốc tế là quá trình chuyển giao hàng hóa từ một quốc gia sang quốc gia khác. Đây là một hoạt động quan trọng trong thương mại quốc tế, đóng vai trò quyết định đến sự phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Hình thức vận chuyển hàng hóa quốc tế đa dạng, bao gồm đường biển, đường hàng không và đường bộ. Mỗi hình thức mang lại những ưu điểm và hạn chế riêng, tạo nên sự đa dạng và linh hoạt trong việc vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu. Hãy cùng tìm hiểu thêm về chủ đề này để hiểu rõ hơn về quy trình và quyền lợi trong vận chuyển hàng hóa quốc tế.

Chia sẻ

1. Ý nghĩa vận chuyển hàng hóa quốc tế

Vận chuyển hàng hóa quốc tế là việc di chuyển hàng hoá từ một quốc gia sang một quốc gia khác trong quá trình thương mại hàng hoá quốc tế.

Vận chuyển quốc tế là phương thức chuyển hàng hóa giữa hai hoặc nhiều quốc gia, tức là điểm xuất phát và điểm đến của quá trình vận chuyển nằm ở hai quốc gia khác nhau.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa trong lĩnh vực vận tải quốc tế đã vượt ra ngoài phạm vi của một quốc gia duy nhất, vị trí của hàng hóa đã thay đổi từ quốc gia của người bán sang quốc gia của người mua.

Vận chuyển hàng hóa quốc tế được thực hiện thông qua hoạt động chuyên nghiệp của các tổ chức vận chuyển chuyên ngành. Quá trình vận chuyển có thể được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau hoặc có thể kết hợp từ nhiều hình thức đó.

– Đã có nhiều hiệp ước quốc tế về lĩnh vực hàng hải và vận tải biển, nhưng chỉ có hai hiệp ước quốc tế đề cập trực tiếp đến khái niệm về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển. Theo Mục b, Điều 1 của Hiệp ước quốc tế thống nhất một số quy tắc pháp luật về vận đơn đường biển ký năm 1924 (còn được gọi là Hiệp ước Brussels 1924) quy định: “Hợp đồng vận chuyển được thể hiện bằng vận đơn hoặc một giấy tờ sở hữu tương tự trong phạm vi giấy tờ đó liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, bao gồm bất kỳ vận đơn hoặc giấy tờ tương tự nào như đã nêu ở trên, được cấp dựa trên hoặc theo một hợp đồng thuê tàu từ thời điểm vận đơn hoặc giấy tờ sở hữu tương tự đó điều chỉnh quan hệ giữa một người vận chuyển và một người sở hữu vận đơn”.

Theo Điều 145, Bộ luật Hàng hải Việt Nam (2015), hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được định nghĩa như sau: “Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là thỏa thuận được ký kết giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển, theo đó người vận chuyển thu phí dịch vụ vận chuyển do người thuê vận chuyển trả và sử dụng tàu biển để vận chuyển hàng hóa từ cảng nhận hàng đến cảng trả hàng”. Từ quy định này có thể hiểu hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của Việt Nam mang tính dịch vụ, là hoạt động doanh nghiệp khai thác tàu biển của mình để vận chuyển hàng hóa từ cảng nhận hàng đến cảng trả hàng và thu phí dịch vụ vận chuyển do người thuê vận chuyển trả. Người chuyên chở chính là người cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển.

– Quy định của Luật Hàng hải Việt Nam (2015) về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển rõ ràng, đầy đủ vị trí pháp lý và mối quan hệ của từng bên liên quan trong hợp đồng nhằm tạo sự thống nhất và nhất quán trong toàn bộ các điều khoản của Chương hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Theo đó có thể hiểu, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là hoạt động của người vận chuyển sử dụng tàu biển để vận chuyển hàng hóa từ cảng nhận đến cảng trả hàng trên cơ sở một hợp đồng vận chuyển đã được ký kết với người thuê vận chuyển.

2. Các phương thức di chuyển hàng hóa quốc tế
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 2. Các phương thức vận tải hàng hóa quốc tế

Vận chuyển bằng đường hàng không: Vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không luôn đảm bảo tốc độ vận chuyển nhanh nhất cho hàng hóa của bạn, nhưng lại có hạn chế về loại hàng hóa, không phải tất cả các lô hàng bạn đều có thể vận chuyển bằng phương thức này.

Vận chuyển bằng biển: Vận chuyển quốc tế bằng biển có một lợi thế vượt trội chính là dịch vụ này phù hợp với mọi loại hàng hóa, bất kể ở đâu trên thế giới. Hơn nữa, đây cũng là một trong những dịch vụ có tuyến đường trực tiếp, tất cả các tuyến đường đều có liên kết mạnh mẽ với các cảng lớn nhỏ trên thế giới, hoặc chính xác hơn là tất cả các địa điểm mà nó đã đến.

3. Đặc điểm của hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế có những đặc điểm riêng biệt.

Tính chất quốc tế của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được thể hiện qua các biểu hiện sau:

– Đầu tiên, ít nhất một phía tham gia vào việc ký kết hợp đồng phải có quốc tịch nước ngoài hoặc có trụ sở tại nước ngoài.

– Vào ngày thứ hai, hợp đồng được thỏa thuận hoặc thực hiện ở quốc gia khác.

– Vào ngày thứ ba, vật phẩm của hợp đồng là sản phẩm hiện có tại quốc gia khác.

– Vào ngày thứ tư, do tính chất của hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển, hàng hóa trong hợp đồng được chuyển từ các cảng biển của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ này đến các cảng biển của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác.

– Theo quy định của luật pháp quốc tế, một hợp đồng được xem là có tính chất quốc tế khi các bên tham gia có trụ sở kinh doanh ở các quốc gia khác nhau và liên quan đến hai hoặc nhiều hệ thống pháp luật khác nhau. Cách đánh giá tính chất ‘quốc tế’ của hợp đồng dựa trên những tiêu chí này được coi là hợp lý và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau vì chỉ những hợp đồng được ký kết giữa các bên có ‘trụ sở’ kinh doanh ở các quốc gia khác nhau mới liên quan đến hai hoặc nhiều hệ thống pháp luật khác nhau có thể được áp dụng. Trong thực tế, hợp đồng có tính chất quốc tế được công nhận rộng rãi hiện nay là hợp đồng được ký kết giữa các doanh nhân có trụ sở kinh doanh nằm trên lãnh thổ các quốc gia khác nhau.

4. Các sản phẩm bị cấm vận chuyển

– Vật liệu quân sự, trang bị, công nghệ, tài nguyên, phương tiện sử dụng trong quân đội, công an; trang phục quân đội (bao gồm cả huy hiệu, biểu hiệu, kỷ hiệu của quân đội, công an), vật dụng cho lực lượng vũ trang; thành phần, bộ phận, linh kiện, phụ tùng, vật liệu và trang bị đặc biệt, công nghệ chuyên dùng để sản xuất chúng.

– Súng đi săn và viên đạn súng đi săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.

– Các chất gây nghiện và chất kích thích tác động lên hệ thần kinh; Các loại hợp chất, chất cơ bản bị cấm

– Các tác phẩm văn hóa không lành mạnh, tiêu cực, siêu hình, hoặc gây hại đến giáo dục thẩm mỹ và nhân cách; tài liệu, tư liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại chính quyền của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Các hình thức pháo
– Các loại súng pháo
– Các dạng pháo
– Các biến thể pháo
– Các mô hình pháo

– Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có tác động tiêu cực đến việc hình thành nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc đe dọa đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử).

– Các loại thuốc dùng trong y học thú y và bảo vệ thực vật, mà theo quy định của Pháp lệnh Thú y và Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đều bị cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.

– Các loài thực vật và động vật hoang dã (bao gồm cả các bộ phận đã được chế biến) mà Việt Nam là thành viên của các hiệp định quốc tế đã quy định, cùng với các loại thực vật và động vật quý hiếm, đều nằm trong danh sách các loại hàng hóa mà việc khai thác và sử dụng bị cấm.

– Ngư trường bị cấm khai thác, nguồn thủy sản chứa nhiều chất độc hại vượt quá mức cho phép, nguồn thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

– Chất dinh dưỡng không có trong danh sách được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
– Loại cây trồng không được liệt kê trong danh sách được phép sản xuất, kinh doanh; loại cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe của con người, môi trường, hệ sinh thái.

– Loại động vật cưng không được phép sản xuất, kinh doanh; loại động vật cưng gây tổn hại cho sức khỏe của con người, nguồn gen động vật cưng, môi trường, hệ sinh thái.

– Khoáng sản đặc biệt, có tính độc hại

– Hàng hóa tái chế nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường

– Các loại dược phẩm điều trị bệnh cho con người, các loại vắc xin, sản phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và sản phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia đình và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.

– Các loại trang bị y tế không được phép sử dụng tại Việt Nam

– Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất dinh dưỡng, sản phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp xạ phòng, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Các sản phẩm, vật liệu chứa chất amiăng nằm trong nhóm amfibole.

– Vật liệu hoặc chất có khả năng phát nổ, cháy dễ dàng và chất hóa học có tính độc hoặc gây ô nhiễm môi trường

– Đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ và các tài liệu có giá trị như đồng tiền.

– Các loại kim loại quý (vàng, bạc, platinum…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được sản xuất từ kim loại quý, đá quý.

– Thuốc lá điếu, xì gà và các loại thuốc lá đã hoàn thiện khác được nhập khẩu trái phép.

– Sản phẩm chứa chất phóng xạ, thiết bị phát xạ hoặc nguồn phóng xạ.

– Các mặt hàng mà chính quyền cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu

– Hàng hóa, sản phẩm, mặt hàng không được phép nhập khẩu

– Gửi hàng chứa nhiều bưu phẩm, gửi đến nhiều địa chỉ nhận khác nhau.

5. Các sản phẩm bị hạn chế vận chuyển hoặc yêu cầu có quy định đặc biệt.

Tất cả các sản phẩm trong danh sách sau đây phải có tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thành phần, và phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận cho phép xuất khẩu và nhập khẩu vào đất nước.

– Chất lỏng: Bia, rượu, Coca cola, nước uống đóng chai có nhãn hiệu đầy đủ của nhà sản xuất và còn nguyên niêm phong; Dầu máy; Các loại hóa chất, dung dịch không biết được nội dung

– Thực vật: Chất bột hữu cơ (bột mì, bột gạo) có nhãn hiệu của nhà sản xuất; Trái cây đóng chai; Hạt giống; Các loại thực vật khô

– Động cơ có chứa dầu: Phần máy chứa dầu đã được làm sạch dầu; Phần máy có chứa dầu.

– Đồ đạc chứa nguồn điện: Máy tính xách tay, điện thoại di động, máy hút bụi xách tay

– Các sản phẩm chứa từ trường và các loại pin.

– Chất hóa học: Các loại bột; chất lỏng; mẫu chất hóa học…

– Thuốc mới/ thuốc đặc biệt/ nguyên liệu sản xuất dược phẩm/ Loại thuốc khác…

– Sản phẩm làm đẹp có nhãn hiệu và không có nhãn hiệu.

– Các loại tài nguyên khoáng sản nguyên thủy và đã trải qua quá trình chế biến.

6. Tác động của vận tải hàng hóa quốc tế
Vận chuyển hàng hóa quốc tế có những ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế và xã hội của một quốc gia. Việc di chuyển hàng hóa qua biên giới giúp mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường hoạt động xuất khẩu. Nó cũng tạo ra cơ hội kinh doanh mới và thu hút đầu tư nước ngoài. Vận chuyển hàng hóa quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối nguồn lực và hàng hóa trên toàn cầu, giúp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của các quốc gia. Ngoài ra, nó còn góp phần vào sự phát triển kinh tế và tạo ra việc làm cho người dân.

– Một trong những yếu tố tác động đến lượng hàng hóa di chuyển giữa các quốc gia là khả năng vận chuyển giữa các quốc gia đó. Lượng hàng hóa di chuyển giữa hai quốc gia tỉ lệ nghịch với khoảng cách vận chuyển. Khoảng cách vận chuyển ở đây được hiểu là khoảng cách kinh tế, tức là công sức cần phải bỏ ra để thực hiện quá trình vận chuyển giữa hai điểm vận chuyển và đối với người gửi hàng đó chính là phí vận chuyển.

– Khi cước phí vận chuyển giảm, sự trao đổi hàng hóa trên thị trường sẽ tăng lên do cước phí vận chuyển chiếm một tỷ trọng lớn trong giá cả hàng hóa. Khi công nghệ tiến bộ và năng suất lao động tăng, giá thành sản phẩm giảm, cước phí vận chuyển cũng giảm, điều này đóng góp quan trọng vào việc tăng khối lượng hàng hóa được giao dịch trong thương mại quốc tế.

– Sự tiến bộ trong lĩnh vực vận tải quốc tế đã gây ra sự thay đổi trong cách thức vận chuyển hàng hóa và cấu trúc thị trường trong hoạt động thương mại quốc tế.

– Trước kia, thương mại quốc tế chỉ tập trung vào các sản phẩm đã hoàn thiện và đã được bán. Tuy nhiên, khi các phương tiện vận chuyển hiện đại được phát triển với cấu trúc thuận tiện cho việc vận chuyển và giá thành vận chuyển giảm, điều này đã tạo điều kiện cho việc mở rộng đa dạng các loại hàng hóa.

– Sự biến đổi cấu trúc hàng hóa được thể hiện rõ nhất là việc mở rộng kinh doanh sản phẩm dạng chất lỏng.

Khi vận chuyển chưa phát triển và giá cước vận chuyển cao, thì thị trường tiêu thụ thường tập trung ở gần nơi sản xuất. Tuy nhiên, khi vận chuyển phát triển và tạo điều kiện mở rộng thị trường buôn bán, thì thị trường tiêu thụ có thể mở rộng ra xa hơn.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Vận chuyển hàng hóa quốc tế: Các hình thức và phương pháp