Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

Ý nghĩa và sự khác biệt giữa ân xá, đại xá và đặc xá

Chủ đề về ân xá, đại xá và đặc xá luôn là một trong những vấn đề gây tranh cãi và tò mò cho nhiều người. Nhưng bạn đã hiểu rõ về những khái niệm này chưa? Ân xá, đại xá và đặc xá có ý nghĩa gì và có điểm khác biệt nhau như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc này, hãy cùng tìm hiểu và khám phá sự khác nhau giữa ân xá, đại xá và đặc xá trong bài viết dưới đây.

Chia sẻ

1. Định nghĩa Ân xá, lớn xá và riêng xá?

1.1 Ân xá là cái gì?

Ân xá là một ưu đãi của chính phủ trong việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt đối với tội phạm, thể hiện chính sách nhân đạo của đất nước chúng ta đối với những người phạm tội, tạo điều kiện cho họ có cơ hội hối cải, cải tạo và được giáo dục để trở thành những người có ích cho xã hội và nhanh chóng hòa nhập lại cộng đồng. Ân xá được thực hiện thông qua hai hình thức là miễn giảm và giảm nhẹ.

1.2 Đại xá là cái gì?

Đại xá là việc ân xá của Nhà nước nhằm miễn tội hoàn toàn cho một số loại tội phạm cụ thể với nhiều người phạm tội trong các sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước.

Đại xá là một hình thức miễn giảm trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt cho một nhóm người cụ thể không xác định đã phạm tội. Quyết định đại xá có thể áp dụng cho nhóm người phạm tội hoặc cho tội phạm hoặc cả hai. Thông thường, quyết định đại xá được công bố trong các dịp đặc biệt quan trọng của đất nước, chẳng hạn như sau khi cách mạng thành công hoặc sau khi kháng chiến thắng lợi. Khi công bố quyết định đại xá, vụ án không được tiếp tục điều tra, người phạm tội trong phạm vi được đại xá chưa bị kết án có thể được miễn trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án có thể được miễn hình phạt; người đang chấp hành hình phạt có thể được đình chỉ chấp hành hình phạt; người đã chấp hành hình phạt có thể được xoá án tích.

Bản chất của Đại xá là Tha, miễn án hoặc giảm nhẹ án cho một số loại tội phạm hoặc một loạt người phạm tội đã hoặc chưa bị truy tố, xét xử, thi hành án. Đại xá thường được thực hiện vào những dịp quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước đối với người phạm tội trong bất kỳ giai đoạn nào, từ truy tố, xét xử đến thi hành án.

1.3 Đặc điểm là gì?

Đặc xá là một hình thức đặc biệt của Nhà nước, được Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho những người bị kết án phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân trong các sự kiện quan trọng, ngày lễ quốc gia hoặc trong những trường hợp đặc biệt.

Đặc xá là một quyền hạn của Chủ tịch nước được quy định trong Hiến pháp (Điều 103), đó là hình thức giảm nhẹ hoặc miễn trừ trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt đối với từng người đã phạm tội. Thông thường, quyết định đặc xá được công bố trong các dịp quan trọng của đất nước như ngày Quốc khánh, Tết nguyên đán… Bằng cách công bố quyết định đặc xá, người phạm tội trong phạm vi được đặc xá chưa bị kết án có thể được miễn trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án có thể được miễn hình phạt; người đang chấp hành hình phạt có thể được đình chỉ chấp hành hình phạt; người đã chấp hành hình phạt có thể được xoá án tích… Trong những năm gần đây, thường thì Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá đối với những người đã bị kết án phạt tù. Để thực hiện quyền hạn này, Chủ tịch nước thành lập Hội đồng đặc xá để tư vấn cho việc ra các quyết định đặc xá cụ thể. Các Hội đồng đặc xá cấp địa phương và trung ương thực hiện nhiệm vụ theo quy trình quy định. Dựa trên danh sách những người đủ điều kiện được Hội đồng đặc x

Bản chất của đặc xá là miễn toàn bộ hoặc một phần hình phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt, bao gồm cả miễn trách nhiệm hình sự hoặc xóa án đối với một hoặc một số người cụ thể hoặc một số đông người đang thực hiện hình phạt, trong trường hợp họ đã có đóng góp lớn hoặc đã già yếu hoặc mắc bệnh nặng, thường được áp dụng trong các sự kiện quan trọng, ngày lễ quốc gia và trong các trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu nội bộ và ngoại giao của Nhà nước đối với người phạm tội đang trong giai đoạn thi hành án phạt tù (tù có thời hạn, tù chung thân).

Tham khảo:
Đầu vào: tìm hiểu lại bằng tiếng Việt sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương.

2. Phân biệt đặc xá và đại xá?
Input: viết lại bằng tiếng Việt sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương
Output: Phân biệt đặc xá và đại xá?
Input: giải thích sự khác biệt giữa đặc xá và đại xá bằng cách sử dụng các từ có nghĩa tương tự
Output:

Đặc xá và đại xá là hai hình thức của việc tha thứ, do đó, chúng ta chỉ cần hiểu cách phân biệt giữa việc thực hiện đại xá và đặc xá.

kẻ phạm tội trong mọi giai đoạn, từ truy tố, xét xử đến thực hiện án.

Đọc thêm:

3. Cơ sở để đưa ra quyết định tổng quát và riêng biệt là gì?

– Đáp ứng đủ điều kiện để được đề xuất đặc xá theo quy định tại Điều 10 và không thuộc các trường hợp không được đề xuất đặc xá theo quy định tại Điều 11 Luật đặc xá năm 2007.

– Cần có một đơn đề nghị đặc biệt được gửi tới Tổng thống.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp đặc biệt được đặc xá mà không đáp ứng các điều kiện trên để đáp ứng yêu cầu về mặt nội bộ và mặt ngoại giao của Nhà nước.

Bạn đã hoàn thành công việc trước thời gian quy định?

The concept of early release from prison can be understood as the situation where a person who is serving a prison sentence is exempted from serving the remaining sentence by the Court, without having to continue serving the sentence in the detention facility. This can only be done if it is determined that they meet all the specific conditions stipulated in the Penal Code. This concept is mentioned in Article 66 and Article 106 of the 2015 Penal Code and Resolution 01/2018/NQ-HDTP.

Để được giảm án tù trước thời hạn có điều kiện, người đang thụ án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Trước đó chưa vi phạm tội gì lần nào;

+ Trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự.

Trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng được áp dụng biện pháp giáo dục tại trường cải tạo.

Trước đó đã bị kết tội nhưng thuộc trường hợp được xem là không có tiền án.

+ Kẻ bị kết án tù chung thân đang được giảm án xuống tù có thời hạn phải thực hiện ít nhất 20 quý liên tiếp gần nhất thời điểm xét xử, yêu cầu được thả tự do trước thời hạn với điều kiện phải có hành vi tốt từ trung bình trở lên.

+ Cá nhân đang thực hiện án phạt tù kéo dài từ 20 đến 30 năm phải có ít nhất 16 quý liên tiếp trong thời gian xét xử, yêu cầu được giảm án tù trước thời hạn với điều kiện phải tuân thủ và đạt được mức đánh giá từ khá trở lên.

+ Cá nhân đang thực hiện án phạt tù kéo dài từ 15 đến 20 năm phải có ít nhất 12 quý liên tiếp trong thời gian xét xử, yêu cầu được giảm án tù trước thời hạn với điều kiện phải tuân thủ các tiêu chuẩn chấp hành án phạt tù từ mức khá trở lên.

+ Cá nhân đang thực hiện án phạt tù kéo dài từ 10 đến 15 năm phải có ít nhất 08 quý liên tiếp trong thời gian xét xử, yêu cầu được giải phóng trước thời hạn với điều kiện là đã tuân thủ án phạt tù từ mức khá trở lên.

+ Cá nhân đang thực hiện án phạt tù kéo dài từ 05 năm đến 10 năm phải có ít nhất 06 quý liên tiếp gần nhau trong thời gian xét xử, yêu cầu được giải ngục trước thời hạn với điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ mức trung bình trở lên.

+ Cá nhân đang thực hiện án phạt tù từ 03 đến 05 năm phải có ít nhất 04 quý liên tiếp trong thời gian xét xử, yêu cầu được giảm án tù trước thời hạn với điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ mức khá trở lên.

+ Cá nhân đang thực hiện án phạt tù trong khoảng thời gian từ 03 năm trở xuống phải có ít nhất 02 quý liên tiếp gần nhau trong thời điểm xét xem, đề nghị được giảm án tù trước thời hạn với điều kiện là đã thực hiện án phạt tù từ mức khá trở lên.

+ Tôi đã hoàn thành việc thực hiện hình phạt bổ sung, bao gồm việc thanh toán đầy đủ các khoản tiền phạt và án phí. Tôi có thể chứng minh điều này bằng các biên lai, chứng từ hoặc quyết định miễn chấp hành hình phạt tiền và miễn nộp án phí từ Tòa án.

+ Đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau: đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo quyết định của Tòa án; đã có quyết định tạm ngừng thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền; đã có thỏa thuận bằng văn bản của bị hại hoặc đại diện hợp pháp của bị hại về việc không cần thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo quyết định của Tòa án được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

+ Khi tính thời gian đã chấp hành án phạt tù, ta tính thời gian mà người đó đã bị tạm giữ, tạm giam hoặc chấp hành án phạt tù trong các trung tâm giam giữ. Đồng thời, ta cũng tính thời gian mà người đó bị bắt buộc điều trị trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không tính thời gian được tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ và thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Thời gian đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù (nếu có) sẽ được tính để trừ vào phần thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.

+ Trường hợp người đang thực hiện án phạt tù là người có đóng góp cho cách mạng, người có quan hệ thân thiết với người có đóng góp cho cách mạng, người từ 70 tuổi trở lên, người có khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi thì phải tuân thủ ít nhất một phần ba mức án phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống án tù có thời hạn. Người có đóng góp cho cách mạng, người có quan hệ thân thiết với người có đóng góp cho cách mạng được xác định theo quy định của luật pháp về ưu đãi người có đóng góp cho cách mạng. Người có khuyết tật nặng, người có khuyết tật đặc biệt nặng được xác định theo quy định của luật pháp về người khuyết tật. Việc xác định người có khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng dựa trên kết luận của Hội đồng kiểm định y tế cấp tỉnh hoặc kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Ý nghĩa và sự khác biệt giữa ân xá, đại xá và đặc xá